Poziom 1

Budynek A2 /część centralna/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych przy wejściu głównym.
Prowadzi do budynków B Wysoki, B niski (na poziomach parter, 1 piętro)
Posiada 2 klatki schodowe i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

 • Pracownia Audiometrii i Nystagmografii
 • Pełnomocnik ds. Akredytacji i Jakości 
 • Aula
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Rzecznik Prasowy
 • Dziął Marketingu i Pozyskiwania Funduszy
 • Sala konferencyjna
 • Sekretariat Dyrektora Naczelnego i Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Budynek A3 i D1 /skrzydło wschodnie/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych po prawej stronie od wejścia głównego. 

Znajduje się tam:

 • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

Budynek B Wysoki /wieżowiec/  - wejście od strony budynku A2 lub od strony Pl. Rodła. 
Prowadzi do budynku B Niski (na poziomach parter, 1 piętro)
Posiada 1 klatkę schodową i 2 windy dla pacjentów.

Znajduje się tam:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej

Budynek B Niski /2 piętrowy/  - wejście od strony budynku B Wysoki

Znajduje się tam:

Budynek C1 - wejście od Pl. Rodła poprzez strefę postoju. 
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny

Budynek C2 - wejście od Pl. Rodła.  
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

 • Pracownia endoskopii /kolonoskopia i gastroskopia/

Budynek D2
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Budynek E - wejście od Al .Legionów  
Posiada 1 klatkę schodową.

Znajduje się tam:

 • Dział Zamówień Publicznych
 • Dział Administracji /sekcja zaopatrzenia, metodyczno-organizacyjna, administracyjno-gospodarcza/
 • Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom