Poziom 0

Budynek A1 /skrzydło zachodnie/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych po lewej stronie od wejścia głównego.

Znajduje się tam:

Budynek A2 /część centralna/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych przy wejściu głównym.
Prowadzi do budynków B Wysoki, B niski (na poziomach parter, 1 piętro)
Posiada 2 klatki schodowe i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

  • Pracownia EMG
  • Pracownia EEG
  • Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej /USG, RTG, TK, RM, Mammografii, Endoskopii, badań naczyniowych/
  • Punkt Gastronomiczny
  • Toalety dla pacjentów w tym dla osób niepełnosprawnych.

Budynek A3 i D1 /skrzydło wschodnie/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych po prawej stronie od wejścia głównego. 

Znajduje się tam:

Budynek B Wysoki /wieżowiec/  - wejście od strony budynku A2 lub od strony Pl. Rodła. 
Prowadzi do budynku B Niski (na poziomach parter, 1 piętro)
Posiada 1 klatkę schodową i 2 windy dla pacjentów.

Znajduje się tam:

  • Izba Przyjęć - z osobnym wejściem z zewnątrz od strony Pl. Rodła /domofon/

Budynek B Niski /2 piętrowy/  - wejście od strony budynku B Wysoki

Znajduje się tam:

  • Depozyt ubrań pacjentów

Budynek C1 - wejście od Pl. Rodła poprzez strefę postoju. 
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

Budynek C2 - wejście od Pl. Rodła.  
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

Budynek D2
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Budynek E - wejście od Al .Legionów  
Posiada 1 klatkę schodową.

Znajduje się tam:

  • Kancelaria / Punkt Ksero

Budynek PS-L - wejście od Al .Legionów  

Znajduje się tam:

  • Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna
  • Dział Kadr

Budynek PS-P - wejście od Al .Legionów  

Znajduje się tam:

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom