Projekty unijne / Dofinansowania

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II etap 2023

"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu poprzez modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia edukacyjno-informacyjne – etap II”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu realizuje projekt pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu poprzez modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia edukacyjno-informacyjne – etap II”.


Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020....

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie pn.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19”
Wartość inwestycji: 600 000,00 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 600 000,00 PLN
Wkład własny: 0 PLN
Zakup dofinansowany z: Moinisterstwa Zdrowia

Opis projektu:
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych  u świadczeniodawców poprzez zakup sprzętu komputerowego, systemów  zabezpieczających infrastrukturę IT Szpitala oraz szkoleń z...

Budowa nowej pracowni angiografii

Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu

Zadanie pn.: „Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu”
Wartość inwestycji: 6 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 5 975 400,00 PLN
Wkład własny: 24 600,00 PLN
Zakup dofinansowany z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Opis projektu:
Celem dotacji jest zabezpieczenie możliwości wykonywania badań angiograficznych (kardiologicznych oraz naczyniowych) poprzez zakup nowoczesnego...

Zakup 10 sztuk cystoskopów giętkich

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w ramach programu wieloletniego pn.”Narodowa Strategia Onkologiczna" w zakresie specjalistycznej aparatury medycznej- cystoskopy giętkie dla Oddziału Urologii WSS4 w Bytomiu

Zadanie pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w ramach programu wieloletniego pn.”Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie specjalistycznej aparatury medycznej- cystoskopy giętkie dla Oddziału Urologii WSS4 w Bytomiu”
Wartość inwestycji: 399 920,00PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 399 920,00 PLN
Wkład własny: 0 PLN
Zakup dofinansowany z: Ministerstwa Zdrowia

Opis projektu:

Dzięki zakupowi w/w sprzętu medycznego będzie możliwe wykonanie endoskopowego badania dróg moczowych.

Jest...

Zakup aparatu ramienia C - aparat RTG przejezdny

Zakup aparatu ramienia C - aparat RTG przejezdny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Zadanie pn.: „Zakup aparatu ramienia C - aparat RTG przejezdny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.”
Wartość inwestycji:511 476,00 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 509 378,00 PLN
Wkład własny: 2 098,00 PLN
Zakup dofinansowany z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Opis projektu:

Celem dotacji jest zabezpieczenie możliwości wykonywania zabiegów z zakresu artroskopii kolana, stawu barkowego, zabiegów urazowo-ortopedycznych.

Posiadanie nowoczesnego sprzętu z jednej...

Zakup zestawu artroskopowego

Zakup zestawu artroskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Zadanie pn.: „Zakup zestawu artroskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.”
Wartość inwestycji: 228 102,84 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 227 167,60 PLN
Wkład własny: 935,24 PLN
Zakup dofinansowany z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Opis projektu:

Celem dotacji jest zabezpieczenie możliwości wykonywania zabiegów z zakresu artroskopii kolana, stawu barkowego, zabiegów urazowo-ortopedycznych.

Posiadanie nowoczesnego sprzętu z jednej strony usprawni całą...

Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do osób niepełnosprawnych na Oddziale Chorób Płuc

Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do osób niepełnosprawnych na Oddziale Kardiologii

Zadanie pn.: „Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do osób niepełnosprawnych na Oddziale Kardiologii w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.
Wartość inwestycji: 59 070,75 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 58 799,00 PLN
Wkład własny: 271,75 PLN
Zakup dofinansowany z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Opis projektu:

Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zadanie pn.: „Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”
Wartość inwestycji: 1 550 000,00 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 1 543 022,00 PLN
Wkład własny: 6 978,00 PLN
Zakup dofinansowany z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Opis projektu:

Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu jest konieczny ze względu na fakt, że komórki organizacyjne i infrastruktura zainstalowana w tym budynku jest niezbędna dla...

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 2022

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu poprzez modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia edukacyjno-informacyjne

Zadanie pn.: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu poprzez modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia edukacyjno-informacyjne".
Wartość inwestycji: 245 675,00 PLN
Wartość dofinansowania Projektu: 208 823,75 PLN
Wkład własny: 36 851,25 PLN
Zakup dofinansowany z: Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Opis projektu:

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...