https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pracownia Audiometrii i Nystagmografii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Pracownia Audiometrii i Nystagmografii

W pracowni wykonuje się badania z zakresu diagnostyki narządu słuchu i równowagi. Pacjenci najczęściej zgłaszają problemy typu: pogorszenie słyszenia, szumy, uczucie przytkania ucha, piszczenie, nadwrażliwość na niektóre dźwięki, ból ucha, zawroty głowy, czy też problemy z utrzymaniem równowagi.


Podstawowym badanie subiektywnym jest AUDIOMETRIA TONALNA (powietrzna i kostna); to ilościowe pomiary słuchu zarówno w odniesieniu do natężenia jak i częstotliwości, a tym samym określenie stopnia jego upośledzenia w postaci graficznej jakim jest AUDIOGRAM. Niezbędnym urządzeniem jest audiometr, który pozwala również na określenie zrozumiałości mowy [AUDIOMETRIA WERBALNA] tj. ocenić efektywność ośrodkowych procesów rozumienia mowy i doprecyzować diagnozę ubytku słuchu. Urządzenie w razie potrzeby daje również możliwość przeprowadzenia TESTÓW NADPROGOWYCH: SISI I FOWLER, pomocnych do określenia lokalizacji uszkodzenia czyli uszkodzenia w obrębie ślimaka.


Dopełnieniem diagnostyki narządu słuchu jest AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA; za pomocą tympanometru sprawdza się przede wszystkim:

- ruchomość błony bębenkowej dla różnych ciśnień tzn. ocenia się jej stan,
- sprawność kosteczek słuchowych,
- trąbkę Eustachiusza – jej drożność.

 
ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA (ENG) - to stosowana w diagnostyce zawrotów głowy i utraty równowagi bioelektryczna metoda rejestracji oczopląsu zarówno samoistnego jak i indukowanego czyli wywołanego np. kinetycznego, położeniowego, optokinetycznego, spojrzeniowego czy kalorycznego (w tut. pracowni stosowana metoda Fitzgeralda-Hallpike'a umożliwia określenie wydolności narządów przedsionkowych poprzez działanie bodźca - wody o temp. 44 i 30 stopni Celsjusza- na śródchłonkę wypełniającą kanały błędnika. ENG umożliwia: obiektywny zapis ruchu gałek ocznych podczas zamkniętych oczu badanego, określenie rzeczywistego kierunku oczopląsu samoistnego, pozwala na ocenę reakcji wywołanych stymulacją obu narządów przedsionkowych z osobna jak i ich porównanie.


Badania w Pracowni Audiometrii i Nystagmografii wykonywane są w dniach: środa, czwartek na zlecenie lekarza otolaryngologa.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom