Oferty pracy / Ogłoszenia o konkursach

Nasze oferty pracy znajdują się na naszym szpitalnym BIPie
Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na dole strony ( np. CV, formularze, wnioski )

Zapytanie ofertowe - badania densytometryczne

2023-12-04

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych

2023-12-04

» szczegóły

Konkurs - pielęgniarka oddziałowa oddziału Chorób Wewnętrznych

2023-11-29

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie-pielęgniarka oddziałowa oddziału Onkologii

2023-11-29

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie-pielęgniarka oddziałowa oddziału Nefrologii

2023-11-29

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie-pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ

2023-11-29

» szczegóły

Konkursu - ofert dot. udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej

2023-11-28

» szczegóły

Zapytanie ofertowe - badania mammograficzne

2023-11-27

» szczegóły

Konkurs-ofert na udzielanie przez pielęgniarki i ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych

2023-11-24

» szczegóły

Konkurs - udzielania świadczeń zdrowotnych przez technika analityka medycznego w Laboratorium

2023-11-24

» szczegóły

Konkurs -wykonywania badań diagnostycznych w Laboratorium oraz na udzielanie świadczeń w Banku Krwi

2023-11-24

» szczegóły

Konkurs - udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Medycyn Pracy

2023-11-23

» szczegóły

Konkurs - udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambul. Opieki Spec. w Poradniach

2023-11-23

» szczegóły

Konkurs dla lekarzy w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych

2023-11-23

» szczegóły

Konkurs - udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych

2023-11-22

» szczegóły

Zapytanie ofertowe - badania tomografii komputerowej

2023-11-16

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę na stanowisko - elektryk

2023-11-17

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Pracownik Portierni/Kierowca

2023-11-15

» szczegóły

Konkurs-udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Zakł.Radiologii

2023-11-13

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Urologii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Psychiatrii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Onkologii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Okulistyki

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Nefrologii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Kardiologii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa Stacja Dializ

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa Chorób Płuc

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie konkursu - pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć

2023-10-16

» szczegóły

Ogłoszenie na karetkę

2023-09-28_1

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Pracownik Działu Administracji

2023-09-28

» szczegóły

Konkurs - Lekarze Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-08-30

» szczegóły

Konkurs - Poradnia Chorób Naczyń

2023-08-21

» szczegóły

Konkurs - Lekarz Oddziału Chirurgii Naczyniowej

2023-08-21

» szczegóły

Konkurs - Kierownik Oddziału Neurologii

2023-08-21

» szczegóły

Ogłoszenie - Kierownik Oddziału Neurologii

2023-08-21

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

2023-08-01

» szczegóły

Oferta pracy - Referent ds. zamówień publicznych

2023-07-26

» szczegóły

Konkurs - udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddz. Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-07-18

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę stanowisko - Elektryk

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Kierownik Oddziału Neurologii

2023-07-07

» szczegóły

Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Neurologii wraz z udzielaniem świadczeń na oddziale

2023-07-07

» szczegóły

Konkurs - pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy w oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-06-21

» szczegóły

Konkurs-na udzielanie przez lek. świadczeń zdrowotnych w Oddz. Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-06-15

Uwaga! Wydłużony czas na składanie dokumentów do 29.06.2023

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Konserwator Urządzeń Technicznych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – zatrudni pracownika na stanowisko Konserwatora Urządzeń Technicznych

2023-06-14

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Pielęgniarka / Pielęgniarz - 16 etatów

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni pracowników na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w wymiarze 16 etatów na stanowisko PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ do:
- Oddziału Kardiologii
- Oddziału Ortopedyczno – Urazowego
- Oddziału Nefrologii
- Oddziału Psychiatrii
- Stacji Dializ

2023-06-02

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii. Forma zatrudnienia oraz warunki wynagrodzenia do uzgodnienia z kandydatem.

2023-06-01

» szczegóły

Konkurs ofert - Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii

2023-05-31

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Superwizor psychoterapii do Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni Superwizora psychoterapii na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do pracy w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

2023-05-31

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Pielęgniarki środowiskowe - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni pielęgniarki środowiskowe na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do pracy w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

2023-05-31

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Konserwator Urządzeń Technicznych

2023-05-16

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - terapeuta zajęciowy - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni terapeutę zajęciowego

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - terapeuta środowiskowy - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni terapeutę środowiskowego

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - superwizor psychoterapii - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni superwizora psychoterapii

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - specjalista terapii uzależnień - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni specjalistę terapii uzależnień

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - psychoterapeuta - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni psychoterapeutów lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

2023-04-29

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - psycholog - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni magistrów psychologii 

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - pracownik socjalny - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni Pracowników socjalnych

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - pielęgniarka - Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni Pielęgniarki posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

2023-04-28

» szczegóły

Ogłoszenie o pracę - Dietetyk

2023-04-24

» szczegóły

Konkurs na udzielenie przez lekarzy 24/7 świadczeń zdrowotnych w Oddz Neurologii oraz Anastezjologii

2023-04-18

» szczegóły

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej

2023-04-05

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż całkowicie zużytych składników majątku szpitala

2023-04-03

» szczegóły

Konkurs dla lekarzy w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Nefrologicznej

2023-03-22

» szczegóły

Konkurs na pełnienie przez lekarzy dyżurów w Oddziale Nefrologii i Stacji Dializ

2023-03-22

» szczegóły

Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Neurochirurgii I Neurotraumatologii

2023-03-17

» szczegóły

Konkurs ofert - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-03-17

» szczegóły

Konkurs ofert - Świadczenie Zdrowotne w zakresie Opieki Medycznej w Poradni Chirurgii Naczyniowej

2023-03-09

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż składników majątku szpitala

2023-02-08

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje dermatologiczne

2023-01-25

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż składników majątku szpitala

2023-01-23

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2023-01-19

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2023-01-19

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2023-01-19

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje dermatologiczne

2023-01-16

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-22

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania rezonansem magnetycznym

2022-12-21

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny

2022-12-16

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-16

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-14

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-14

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-14

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-14

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania rezonansem magnetycznym

2022-12-13

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-12-06

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-11-30

» szczegóły

Konkurs ofert - Wykonywanie świadczeń zdrowotnych

2022-11-30

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Diagnostyka laboratoryjna

2022-11-28

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Pełnienie dyżurów medycznych

2022-11-21

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-11-15

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Rehabilitacja kardiologiczna

2022-11-08

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Udzielenie kredytu/pożyczki

2022-10-26

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-10-14

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Pełnienie dyżurów medycznych

2022-10-14

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-09-21

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-09-21

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-08-30

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-08-24

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-07-29

» szczegóły

Konkurs ofert - Wykonywanie świadczeń zdrowotnych

2022-07-06

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-06-20

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-06-20

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-06-20

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-06-13

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-06-03

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2022-06-03

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-05-31

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-05-11

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-04-28

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-04-07

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-03-22

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-03-18

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-03-18

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania szpiku kostnego

2022-02-16

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-02-16

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-02-11

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-02-09

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania szpiku kostnego

2022-01-31

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje dermatologiczne

2022-01-10

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-12-22

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Badania molekularne

2021-12-07

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-11-18

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje ginekologiczne

2021-11-09

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-10-29

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny

2021-10-18

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania próbek wody do dializ

2021-10-14

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-10-11

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-10-06

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-10-06

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-09-23

» szczegóły

Zapytanie ofertowe - Dostawa obuwia

2021-09-22

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje hematologiczne

2021-09-14

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-09-14

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie konsultacji medycznych

2021-09-13

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-09-13

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-08-23

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-08-13

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-08-12

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-08-12

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń w medycynie pracy

2021-08-11

» szczegóły

Konkurs - Stanowisko kierownika

2021-07-30

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-07-23

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie konsultacji medycznych

2021-07-23

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-07-23

» szczegóły

Konkurs - Stanowisko kierownika

2021-07-16

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-07-15

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania immunohistochemiczne

2021-07-06

» szczegóły

Wynik postępowania konkursowego - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-25

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-18

» szczegóły

Wynik postępowania konkursowego - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-18

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-18

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-18

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-18

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-16

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-16

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Udzielenie kredytu/pożyczki

2021-06-14

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Kardiochirurgia

2021-06-09

» szczegóły

Wynik postępowania konkursowego - Świadczenia udzielane przez lekarzy

2021-06-09

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-08

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-08

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-08

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-05-28

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-05-21

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Przeszczepy biostatyczne

2021-05-11

» szczegóły

Dostawa środków ochrony indywidualnej

2021-04-30

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa etykiet

2021-04-23

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa etykiet

2021-04-14

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa testów

2021-04-07

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2021-02-08

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacja z leczenia przeciwbólowego

2021-01-14

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacja genetyki klinicznej

2021-01-11

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania bakteriologiczne

2020-12-23

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Udzielenie zamówienia

2020-12-23

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Rehabilitacja kardiologiczna

2020-11-24

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Udzielenie zamówienia

2020-11-12

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania diagnostyki laboratoryjnej

2020-11-04

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania densytometryczne

2020-10-05

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania mammograficzne

2020-09-30

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacja laryngologiczna

2020-09-08

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenia usług zdrowotnych

2020-07-30

» szczegóły

Przetarg pisemny - Wybór dzierżawcy

2020-06-10

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny

2020-06-04

» szczegóły

Przetarg pisemny - Wybór dzierżawcy

2020-03-17

» szczegóły

Przetarg pisemny - Wybór dzierżawcy

2020-03-04

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania molekularne i cytogenetyczne

2020-02-10

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż surowców wtórnych

2019-12-20

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenia usług zdrowotnych

2019-12-02

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż surowców wtórnych

2019-11-20

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania histopatologiczne

2019-11-12

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania szpiku kostnego

2019-10-29

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania tomografii komputerowej

2019-10-24

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Wybór dzierżawcy

2019-10-24

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje hematologiczne

2019-09-20

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2019-07-18

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenia usług zdrowotnych

2019-06-14

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Czynności związane ze śmiercią

2019-05-16

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania rezonansem magnetycznym

2019-05-14

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Przeszczepy biostatyczne

2019-04-30

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie usług stałej pomocy prawnej

2019-03-06

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Wybór odbiorcy

2019-02-25

» szczegóły

Projekt - Modernizacja stanowisk pracy

2019-01-15

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje z leczenia przeciwbólowego

2019-01-15

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje genetyki klinicznej

2019-01-08

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-12-14

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-12-13

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Konsultacje ginekologiczne

2018-11-27

» szczegóły

Przetarg pisemny - Sprzedaż całkowicie zużytych składników majątku

2018-11-27

» szczegóły

Przetarg pisemny - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-11-26

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania diagnostyki laboratoryjnej

2018-11-06

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż całkowicie zużytych składników majątku

2018-10-22

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-10-22

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania próbek wody do dializ

2018-10-17

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa lokalu użytkowego

2018-10-03

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż całkowicie zużytych składników majątku

2018-10-03

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Zakres kapilaroskopii

2018-09-17

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytego składnika majątku

2018-08-20

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytego składnika majątku

2018-08-20

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2018-08-02

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny

2018-07-18

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytego składnika majątku

2018-07-09

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż całkowicie zużytych składników majątku

2018-07-06

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Obsługa służby BHP

2018-06-22

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-05-11

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania diagnostyczne rezonansem magnetycznym

2018-05-11

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-03-28

» szczegóły

Konkurs ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-03-28

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-01-18

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-01-18

» szczegóły

Wszczęcie przetargu - Sprzedaż częściowo zużytych składników majątku

2018-01-18

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania szpiku kostnego

2017-11-21

» szczegóły

Wszczęcie przetargu - Sprzedaż surowców wtórnych

2017-11-15

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania histopatologiczne

2017-10-24

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania tomografii komputerowej

2017-10-05

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania densytometryczne

2017-10-03

» szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Badania mammograficzne

2017-10-02

» szczegóły

Konkurs ofert - Zapewnienia obsługi medycznej

2017-09-14

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Wykonywanie świadczeń zdrowotnych

2017-09-14

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2017-08-24

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania diagnostyki rezonansem magnetycznym

2017-07-12

» szczegóły

Wszczęcie przetargu - Dzierżawa lokalu w holu budynku B

2017-06-21

» szczegóły

Wynik przetargu - Wybór dzierżawcy

2017-06-20

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania diagnostyki rezonansem magnetycznym

2017-06-12

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż materiałów technicznych

2017-05-23

» szczegóły

Wybór dzierżawcy - Poziom 0 w holu budynku B

2017-05-09

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa w celu instalacji kabli

2017-03-22

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa lokalu użytkowego

2017-03-14

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa

2017-02-15

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Udzielenie kredytu/pożyczki

2016-12-13

» szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń

2016-11-18

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania diagnostyki laboratoryjnej

2016-11-18

» szczegóły

Konkurs - Organizacja szkolenia

2016-11-15

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2016-09-16

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa pomieszczeń pawilonu

2016-03-01

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa pomieszczeń pawilonu

2016-03-01

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż surowców wtórnych

2015-12-11

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż materiałów technicznych

2015-09-28

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż materiałów technicznych

2015-09-28

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż materiałów technicznych

2015-09-28

» szczegóły

Konkurs ofert - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

2015-09-28

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa lokali o działalności handlowo-usługowej

2015-09-03

» szczegóły

Konkurs ofert - Wykonanie prac remontowych

2015-08-19

» szczegóły

Konkurs ofert - Wykonanie prac remontowych

2015-08-03

» szczegóły

Ponowienie konkursu - Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej

2015-07-30

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż materiałów technicznych

2015-07-08

» szczegóły

Ponowienie konkursu - Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej

2015-07-08

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż materiałów technicznych

2015-07-01

» szczegóły

Konkurs ofert - Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej

2015-06-18

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2015-06-18

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż złomu

2015-06-18

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa lokali o działalności handlowo-usługowej

2015-05-27

» szczegóły

Wszczęcie postępowania konkursowego - Badania patomorfologiczne

2015-05-27

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Dzierżawa lokali o działalności handlowo-usługowej

2015-04-10

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż złomu

2014-09-01

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż surowców wtórnych

2014-02-26

» szczegóły

Konkurs ofert - Wykonywanie świadczeń zdrowotnych

2013-11-28

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż surowców wtórnych

2013-11-25

» szczegóły

Przetarg pisemny nieograniczony - Sprzedaż złomu

2013-11-12

» szczegóły

Przetarg nieograniczony - Rozwój elektronicznych usług

2013-10-26

» szczegóły

Powtórka przetargu pisemnego - Modernizacja bazy materialnej

2013-10-17

» szczegóły

Wszczęcie procedur czwartego przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-10-08

» szczegóły

Przetarg pisemny - Modernizacja bazy materialnej

2013-10-08

» szczegóły

Wszczęcie procedury drugiego przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-10-08

» szczegóły

Wszczęcie procedur trzeciego przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-10-08

» szczegóły

Wszczęcie procedury pierwszego przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-10-08

» szczegóły

Wszczęcie procedur drugiego przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-10-08

» szczegóły

Przetarg pisemny - Modernizacja bazy materialnej

2013-10-08

» szczegóły

Wszczęcie procedury przetargu - Zbycie zbędnych aktywów

2013-08-29

» szczegóły

Przetarg pisemny - Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia

2013-08-29

» szczegóły

Odwołanie konkursu - Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

2013-08-16

» szczegóły

Przetarg pisemny - Dzierżawa pomieszczeń o działalności handlowo-usługowej

2013-06-03

» szczegóły

Konkurs ofert - Pełnienie dyżurów diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

2013-03-12

» szczegóły

Przetarg pisemny - Dzierżawa pomieszczeń szpitala

2013-01-03

» szczegóły

Konkurs ofert - Świadczenia zdrowotne z zakresu rezonansu magnetycznego

2012-12-17

» szczegóły

Pliki do pobrania:

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom