https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Stacja Dializ - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Pracownie

Stacja Dializ

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 2 piętro
Ilość miejsc: 28 stanowisk dializacyjnych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jacek Mesjasz
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Brysiak - Mesjasz

Stacja dializ to miejsce wyposażone w urządzenia służące do przeprowadzania dializ u pacjentów z niewydolnością nerek.  Jest to proces oczyszczania krwi ze zbędnych składników za pomocą specjalnego systemu filtrów.

Przed rozpoczęciem dializy pacjent zostaje poddany badaniom diagnostycznym, takim jak badania laboratoryjne, aby określić stopień niewydolności nerek i dostosować odpowiedni plan dializy. Dializa trwa kilka godzin ( zwykle od 4 do 5 godzin ) i odbywa się zazwyczaj kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb pacjenta.

Podczas dializy pacjent jest monitorowany. Kontroluje się ciśnienie krwi, poziom płynów i elektrolitów oraz inne parametry krwi. Personel może również przeprowadzać leczenie uzupełniające, takie jak podanie leków lub korekcję diety.

Główne zadania:

  • leczenie chorych na przewlekłą niewydolność nerek hemodializami
  • leczenie chorych na ostrą niewydolność nerek wymagających leczenia hemodializami
  • postępowanie oceniające możliwość zgłaszania na listę oczekujących do przeszczepu nerki chorych dializowanych
  • zgłaszania pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki do Krajowej Listy Biorców.


Na Stacji Dializ istnieje możliwość odbywania staży wymaganych do Specjalizacji z Diagnostyki Laboratoryjnej.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom