Ogłoszenie o pracę - Superwizor psychoterapii do Centrum Zdrowia Psychicznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zatrudni Superwizora psychoterapii na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do pracy w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

2023-05-31

Wymagania:

  • osoba prowadząca psychoterapię, posiadająca certyfikat superwizora psychoterapii
  • dobra znajomość obsługi komputera;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • odporność na stres;
  • miłe usposobienie.


Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu” w Kancelarii Głównej Szpitala mieszczącej się w Budynku E (parter) – wejście od Alei Legionów 10 , 41-902 Bytom do dnia 09.06.2023 r.

O terminie i czasie spotkania wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie celem przybycia na rozmowę kwalifikacyjną.

Telefon kontaktowy:
(32) 396 4611, 4612 lub 4610 – Dział Kadr

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom