Ogłoszenie - Kierownik Oddziału Neurologii

2023-08-21


I. Wymogi Kwalifikacyjne dla kandydatów:

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896), tj.:

1)Posiadać tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub dziedziny pokrewnej

2)8 lat stażu pracy w zawodzie.

II. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika Oddziału,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5.oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na dane stanowisko.

7.  inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

III. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu motywacyjnego oraz CV wg wzoru zamieszczonego na stronie Szpitala w Zakładce „Praca” wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu” w Kancelarii Głównej Szpitala mieszczącej się w Budynku E (parter) – wejście od Alei Legionów 10 , 41-902 Bytom do dnia 29.09.2023 r.

O terminie i czasie spotkania wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie celem przybycia na rozmowę w sprawie zatrudnienia.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom