Ogłoszenie o pracę - Pracownik Działu Administracji

2023-09-28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub o podobnym charakterze;
 • Dokonywanie zakupów na potrzeby Szpitala o wartości do 130 000 zł.;
 • Planowanie i przygotowywanie zamówień zgodnie z potrzebami Szpitala;
 • Kontakt z wykonawcami, udzielanie odpowiedzi na zapytania;
 • Sporządzanie wniosków zgodnie z przepisami wewnętrznymi szpitala;
 • Sporządzanie umów/zamówień na dostawy;
 • Kontrola realizacji zamówień;
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu procesu zakupowego;
 • Zastępowanie innych pracowników Działu Administracji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie;
 • Biegła obsługa komputera, w szczególności programów: MS Office Word i Excel.
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres;
 • Miłe usposobienie.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu motywacyjnego oraz CV wg wzoru zamieszczonego na stronie Szpitala w Zakładce „Praca” wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu” w Kancelarii Głównej Szpitala mieszczącej się w Budynku E (parter) – wejście od Alei Legionów 10 , 41-902 Bytom do dnia 11.10.2023 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane o wynikach naboru oraz o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym;
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom