Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2022-04-07

Szpital ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom