Konkurs - Stanowisko kierownika

2021-07-16

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (TJ.DZ.U.2021.711) ogłasza konkurs na stanowisko kierownika oddziału kardiologii z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom