Wynik postępowania konkursowego - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-18

O wyniku postępowania konkursowego na świadczenia udzielane przez pielęgniarki/pielęgniarzy oraz ratowników medycznych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom