Zaproszenie do składania ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2021-06-08

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie przez pielęgniarki i ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz Centralnego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom