Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa testów

2021-04-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na  dostawę kompletnych zestawów testowych kasetkowych na obecność antygenu SARS-CO V-2.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom