Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Udzielenie zamówienia

2020-12-23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie zamówienia na podstawie art. 46C (wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: środków ochrony osobistej dla pracowników tut. Szpitala.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom