Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny

2020-06-04

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług medycznych w zakresie neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom