Pracownie

Stacja Dializ

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 2 piętro
Ilość miejsc: 28 stanowisk dializacyjnych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jacek Mesjasz
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Brysiak - Mesjasz

Zadania:

  • leczenie chorych na przewlekłą niewydolność nerek hemodializami
  • leczenie chorych na ostrą niewydolność nerek wymagających leczenia hemodializami
  • postępowanie oceniające możliwość zgłaszania na listę oczekujących do przeszczepu nerki chorych dializowanych
  • zgłaszania pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki do Krajowej Listy Biorców.


Na Stacji Dializ istnieje możliwość odbywania staży wymaganych do Specjalizacji z Diagnostyki Laboratoryjnej.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom