Pracownie

Pracownia USG

Lokalizacja: 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej - lek. Marcin Trzepaczyński
Kierownik Zespołu Techników: Wioletta Niewęgłowska
Pielęgniarka Koordynująca: Anna Kropska

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom