Pracownie

Pracownia USG

Lokalizacja: 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej - lek. Marcin Trzepaczyński
Kierownik Zespołu Techników: Wioletta Niewęgłowska
Pielęgniarka Koordynująca: Anna Kropska

Pracownia USG wyposażona w aparaty ultrasonograficzne służące do przeprowadzania badań obrazowych pacjentów. Ultrasonografia (USG) to metoda obrazowania wykorzystująca fale dźwiękowe odbijające się od  badanego narządu pacjenta. Na tej podstawie zostaje odtworzony obraz na ekranie aparatu.

Przed badaniem pacjent może być proszony o odpowiednie przygotowanie się do badania. Każde  badanie USG wykonywane przez skórnie wymaga pokrycia ciała żelem, który zapewnia przewodzenie ultradźwięków. Jest on nieszkodliwy i niebrudzący. Po badaniu wystarczy wytrzeć go papierowym ręcznikiem. Podczas badania pacjent leży nieruchomo na leżance, a specjalista przesuwa aparat USG po skórze w miejscach, które wymagają badania.

Badanie USG jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Wyniki badania USG są analizowane przez specjalistę radiologa, który dokonuje interpretacji obrazów i przekazuje je lekarzowi prowadzącemu pacjenta.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom