Pracownie

Pracownia Tomografii Komputerowej

Lokalizacja: A3 - parter
Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik - lek. Marcin Trzepaczyński
Kierownik Zespołu Techników: Wioletta Niewęgłowska
Pielęgniarka Koordynująca: Anna Kropska

Nowoczesny tomograf komputerowy to wielowarstwowy spiralny skaner do skanowania całego ciała, gwarantujący możliwość szybkiej i dokładnej diagnostyki obrazowej na najwyższym poziomie. Posiada unikalne technologie, pozwalające na obrazowanie wszystkich wewnętrznych organów pacjenta.

Nowy tomograf komputerowy przyśpiesza możliwość diagnozowania pacjentów, szczególnie w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do największych zalet można zaliczyć m.in.: zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta poprzez redukcję dawki promieniowania oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu, nieinwazyjną ocenę zmian, możliwość otrzymania obrazów o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, wykonywanie pomiarów objętościowych.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom