Pracownie

Pracownia RTG

Lokalizacja: A3 - parter
Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik - lek. Marcin Trzepaczyński
Kierownik Zespołu Techników: mgr Wioletta Niewęgłowska
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Anna Kropska

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom