Pracownia EKG usytuowana jest na parterze w budynku B (w pomieszczeniach Zakładu Rehabilitacji). Wyposażona jest w 2 aparaty stacjonarne i 2 aparaty przenośne EKG do wykonywania badań przy łóżku pacjenta.

Rocznie wykonuje się około 15 000 badań elektrokardiograficznych, a korzystają z niej pacjenci Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej, oddziałów szpitalnych oraz kontrahentów zewnętrznych.

Badanie elektrokardiograficzne to nic innego jak zarejestrowana elektryczna aktywność serca, jest podstawowym badaniem nieinwazyjnym w diagnostyce chorób serca. Umożliwia ono ocenę rytmu serca i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu można również ocenić wielkość komór serca.

EKG powinno być wykonywane u wszystkich zdrowych, dorosłych ludzi przynajmniej raz do roku, a u chorych na serce przy każdej wizycie kontrolnej.

Badanie wykonuje się w wyciszonym pomieszczeniu, w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. W trakcie badania nie należy się ruszać ani rozmawiać. Przed badaniem należy odpocząć 10 min. U osób z mocno owłosioną klatką piersiową czasami konieczne jest częściowe zgolenie zarostu, aby elektrody trzymały się skóry.

Ocenę elektrokardiogramu powinien przeprowadzić doświadczony lekarz internista, lekarz rodzinny, a najlepiej kardiolog. Oceniający powinien znać chorego i jego historię choroby, ponieważ czasami obraz EKG może odpowiadać różnym schorzeniom. Prawidłowy wynik EKG nie wyklucza choroby serca i odwrotnie, nieprawidłowy nie musi oznaczać choroby. Bardzo ważne jest porównywanie bieżących zapisów z poprzednimi, co ułatwia rozpoznanie i czasami pozwala uniknąć niepotrzebnej hospitalizacji. Chorzy na serce powinni nosić przy sobie wynik ostatniego badania EKG, a pozostałe przechowywać w domu lub w historii choroby u lekarza.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom