Poradnie

Poradnia Okulistyczna

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 7 piętro

Przy współpracy z pracowniami diagnostycznymi Oddziału Okulistyki prowadzi działania diagnostyczno-lecznicze w zakresie:

  • leczenia szerokiego wachlarza chorób i zaburzeń w obrębie oka,
  • zapewnienia ambulatoryjnych świadczeń medycznych w stanach nagłych,
  • ustalania wskazań do leczenia szpitalnego,
  • kontynuacji leczenia po zakończonej hospitalizacji i zabiegach operacyjnych,
  • diagnostyki i leczenia jaskry, diagnostyki neurookulistycznej.

Podczas pierwszej rejestracji wymagane jest dostarczenie:
a) aktualnego skierowania
b) dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
c) dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom