Aktualności

Szersza oferta Oddziału Kardiologii

07.12.2023

Poszerza się oferta Oddziału Kardiologii o zabiegi udrożniania przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej (chronic total occlusion, CTO). Przez wielu specjalistów zaliczane są one do najtrudniejszych procedur w kardiologii inwazyjnej. W porównaniu do klasycznej angioplastyki, próba rekanalizacji tętnic wymaga użycia odpowiedniego sprzętu i zaawansowanych technik, zabiegi trwają dłużej i są obarczone większą liczbą powikłań.

Najczęściej chorzy wymagają dwóch dostępów naczyniowych z równoczesnym podaniem kontrastu do lewej i prawej tętnicy wieńcowej. Wysoki stopień trudności, potencjalne ryzyko powikłań okołozabiegowych oraz wysoki koszt (często nierefundowanego) instrumentarium zabiegowego stanowią najistotniejsze bariery do szerszego stosowania przezskórnej rekanalizacji CTO w praktyce klinicznej.


Dlatego nie wszystkie ośrodki podejmują się wykonywania takich zabiegów, nasi kardiolodzy wykonują je od jakiegoś czasu.


Wczoraj, we współpracy z dr hab. n. med. Mateuszem Tajstrą, mieli okazję poznać nowe techniki zabiegowe i wykonali kolejne skuteczne udrożnienia tętnic u dwóch pacjentów.


Te zabiegi dają chorym szanse na ustąpienie dolegliwości dławicowych, poprawę kurczliwości lewej komory, zmniejszenie częstości występowania arytmii komorowych oraz zmniejszenie śmiertelności.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom