Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Projekt badawczy PDF Drukuj Email

Po 2 latach starań ruszamy z projektem badawczym

Nasz Szpital jako jeden z nielicznych w Polsce wykorzystuje szansę włączenia się w światowe trendy i rozwój nowoczesnej implantologii. Od stycznia 2010 Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Zakład Radiologii oraz firma LfC wdrażają projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską pt: „Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno – neuro - mięśniowego człowieka”.

Jego interdyscyplinarny charakter obejmuje szereg zagadnień inżynierskich, bioinżynierskich i pre-klinicznych. Program wymaga także wieloośrodkowej współpracy badawczej pod okiem Komisji Bioetycznej. Zostaną opracowane nowe metody badawcze złożone z implantu, narzędzia chirurgicznego i techniki wszczepiania, co pozwoli na nowoczesne, kompleksowe leczenie pacjenta w rozumieniu medycznym a także psycho – społecznym.

W efekcie końcowym innowacyjne technologie chirurgicznego leczenia dysfunkcji kręgosłupa o niewystarczającym dotychczasowym wspomaganiu nabiorą międzynarodowego znaczenia.

Kierownikiem badań jest dr n. med. Jerzy Pieniążek, w skład medycznego zespołu badawczego wchodzą: dr n. med. Anna Dobkiewicz, lek. med. Jacek Trompeta i lek. med. Michał Bednarek. Całością projektu kieruje i koordynuje dr inż. Lechosław Ciupik.

Dotychczasowe osiągnięcia naszych neurochirurgów oraz współpraca z inżynierami z Zielonej Góry pozwalają z optymizmem oczekiwać ukończenia badań. A my życzymy zespołowi dalszych sukcesów gratulując zarazem podejmowania coraz to nowych wyzwań.