Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Aktualności
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej.

 

AKTUALIZACJA - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź dla firmy "POL-TV MULTIMEDIA" SP. z o.o.

 

Termin składania ofert: do 23 marca 2012 roku.

Szczegółowe warunki przetargu i wzór umowy udostępnia się w Dziale Gospodarczo - Administracyjnym w dni robocze w godzinach od 8 ³º - 14 ºº lub do pobrania ze strony www.szpital4.bytom.pl.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Głównej WSS Nr 4 w Bytomiu do dnia 23 marca 2012 r, do godz.12 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty opisana w sposób następujący:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom „Przetarg na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej” Nie otwierać przed dniem 23.03.2012r. godz. 12:00

lub przesłać na powyższy adres.

Otwarcie ofert nastąpi w Salce konferencyjnej Szpitala (I p.) w dniu 23 marca 2012r, o godz.12 ³º

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami : Jacek Herba tel. 32 396 46 15,
w sprawach technicznych: Mateusz Pękacz tel. 32 396 45 49.

Wzór oferty, oświadczeń i umowy w załącznikach .

Załączniki:

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

W dniu dzisiejszym, tj. 15.02.2012 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o zamówieniu: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej 5.000.000 euro na zadanie „Poprawa jakosci powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 – cio kondygnacyjnego budynku B Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”.

Ogłosznie zostało opublikowane pod numerem 37419 - 2012.

Pełna dokumentacja przetargowa do pobrania na stronie DZP

 
Ogłoszenie - konkurs ofert PDF Drukuj Email

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR4
41-902 BYTOM, ALEJA LEGIONÓW
ogłasza konkurs ofert na wykonanie:
1. badań mykologicznych
2. usług lekarskich w Oddziale Wewnętrznym II wraz z pełnieniem dyżurów lekarskich
3. pełnienia dużurów lekarskich/diagnostycznych w: Zakładzie Radiologii, Urazowej Izbie Przyjęć, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Bakteriologii
SPZOZ WSzS nr 4.

Pobierz

 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej PDF Drukuj Email

Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.

Wyniki konkursu

 
XX Światowy Dzień Chorego PDF Drukuj Email

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)

Od roku 1992, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, z inicjatywy Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

W tym roku, który stanowi przygotowanie do zbliżającego się uroczystego Światowego Dnia Chorego w Niemczech 11 lutego 2013 r. Orędzie Ojca Świętego oparte jest na wzorcowej postaci ewangelicznego Samarytanina (por. Łk 10, 29-37).

Więcej…
 
Harmonogram pracy poradni PDF Drukuj Email

Pobierz

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.

Nr projektu: 1168
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: V Środowisko, Działanie: 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, nr naboru: 05.03.00-108/11
Struktura finansowania: 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 15% Środki własne.

OGŁOSZENIE
Przetargu pisemnego otwartego
w zakresie informacji i promocji projektu
prowadzonego w trybie art. art. 701  - 705  Kodeksu cywilnego

 

Termin składania ofert: 03.02.2012 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 03.02.2012 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie przetargu publicznego otwartego
Regulamin Przetargu pisemnego otwartego
Zarządzenie powołujące Komisję Przetargową
Załącznik Nr 1 - wzór formularza ofertowo - cenowego
Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 4 - projekt umowy

 
Uroczyste przekazanie mikroskopu PDF Drukuj Email

W dniu 11 stycznia o godz. 10.00 w auli naszego szpitala odbyła się prezentacja nowego mikroskopu operacyjnego Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Mariusz Kleszczewski. W uroczystości udział wzięli: Dorota Suchy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Śląskiego OW NFZ, Marcin Pakulski Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Janusz Markowicz Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Śląskiego OW NFZ - Kierownik Wydziału, władze samorządowe: Piotr Koj Prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz Wiceprezydent Bytomia, Michał Bieda Radny bytomskiej Rady Miejskiej,

Więcej…
 
Spotkanie wigilijne lekarzy seniorów PDF Drukuj Email

Boże Narodzenie to najbardziej uroczyste i najbardziej rodzinne Święta w naszej tradycji. Ten radosny czas oczekiwania, podsycany jest zapachem piernika i maku, ubierania choinki i robienia prezentów, spotkań z rodziną i najbliższymi. W naszym Szpitalu, już tradycyjnie, 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe śląskiej rodziny lekarskiej – tak określił środowisko Bytomskiego Klubu Lekarzy Seniorów, dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Gospodarzem wigilii był dr Janusz Milejski - Przewodniczący Delegatury Bytomskiej Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Więcej…
 
Konkurs ofert PDF Drukuj Email

 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4

41-902 BYTOM, ALEJA LEGIONÓW 10
 
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
  1. Nadzorowania i wykonywania zabiegów wszczepiania rozruszników serca jedno i dwujamowych; wymiany rozrusznika; zabezpieczenia naprawczego polegającego na przemieszczeniu lub implantacji nowej elektrody;
  2. Diagnostyki i konsultacji badań neuropatologicznych;
  3. Oceniania wycinków tkankowych pobranych w czasie zabiegów, operacji; ocena badań introwych (śródoperacyjnych pobranych w czasie zabiegów lub operacji); oceniania preparatów histopatologicznych i cytologicznych o odpowiedniej jakości technicznej; ocena mikroskopowa biopsji cieńkoigłowej jednego guza; wykonywania sekcji zwłok;
  4. Profilaktycznych badań lekarskich pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych);
  5. Pełnienia dyżurów lekarskich z dziedzin: onkologii, psychiatrii, radiologii, w Ogólnej Izbie Przyjęć oraz w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ WSzS nr 4;
  6. Usług lekarskich w Oddziale Nefrologii ze Stacją Dializ. 
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 38