Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Aktualności
Uroczysta Prezentacja zrealizowanego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO z udziałem Wicemarszałka Województwa Śląskiego PDF Drukuj Email


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 - cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
Nazwa Beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
Nr projektu 1168
Informacje źródłowe n temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl  

      W środę 29 maja 2013 roku o godz. 12.00 w auli naszego Szpitala odbyła się prezentacja zrealizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ( nr projektu 1168 ) pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”.

     W prezentacji udział wzięli, m.in.: Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Mariusz Kleszczewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Pani Barbara Daniel, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pan Grzegorz Nowak, Z-ca Dyrektora ds. medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pan Grzegorz Zagórny, Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu – Pani Iwona Łobejko, Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – Pani Kornelia Cieśla, Pan Andrzej Konieczny z Funduszu Górnośląskiego S.A., Dyrektor Zarządu Fundacji im. Św. Barbary – Pan Janusz Binkiewicz, Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – Pan Jacek Kudzior, Członkowie Rady Społecznej – Pani Katarzyna Wojak, Pan Zygmunt Wilk, Pan Paweł Wieczorek, Pan Andrzej Sławik oraz Dyrekcja i pracownicy naszego Szpitala.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: 

Link

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Pomieszczenia do wydzierżawienia zgodnie z „Zasadami dzierżawy okazjonalnej realizowanej w czasie określonym do 7 dni, w lokalach użytkowych wydzielonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.”

Więcej…
 
Na szczęscie to tylko ćwiczenia PDF Drukuj Email

W dniu 6 maja 2013 roku z udziałem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu Dyrekcja Szpitala przeprowadziła wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, okresowe ćwiczenia ewakuacyjne mające na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Ćwiczenia obejmowały dwa warianty działań:

Więcej…
 
Nowe zarządzenie o obowiązku posiadania przez pacjentów dokumentu potwierdzającego tożsamość PDF Drukuj Email

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem o obowiązku posiadania przez pacjentów dokumentu potwierdzającego tożsamość.


 
 
Konferencja poświęcona zakończeniu projektu PDF Drukuj Email


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 - cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
Nazwa Beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
Nr projektu 1168
Informacje źródłowe n temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu inwestuje w poprawę jakości środowiska naturalnego i oszczędza.


W ramach promocji projektu w związku z zakończeniem w grudniu 2012 rzeczowej realizacji zadania pn.,,Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu” w ramach priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w zawiązku z zapisami Pola C.14 wniosku aplikacyjnego znak: WND-RPSL.05.03.00-00-009/11-04 identyfikator umowy:1168 Dyrektor Szpitala zorganizował w dniu 22.01.2013 roku w auli tutejszego Szpitala konferencję w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz regionalnych, władz lokalnych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych jednostki. W toku spotkania zaprezentowano wskaźniki produktu oraz rezultatu zrealizowanego projektu oraz zapoznano obecnych z nową infrastrukturą powstała w efekcie zakończenia rzeczowej realizacji projektu.


Zdjęcia ze spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dot. systemu EWUŚ PDF Drukuj Email

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowy sposób sprawdzania uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.

Od 1 stycznia w całej Polsce zgłaszając się do lekarza wystarczy podać numer PESEL i okazać dowód tożsamości. W przypadkach dyskusyjnych można przedstawić inny dokument stwierdzający uprawnienia lub napisać oświadczenie, że takie prawo się posiada.

Mieszkańcy województwa Śląskiego PESEL podawać będą z Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i okażą na przykład dowód osobisty. Więcej informacji na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl

 

Do pobrania ulotki informacyjne:

Ulotka #1

Ulotka #2

 
Bytomska Nagroda Europejska PDF Drukuj Email

W piątek 1 czerwca 2012r. o godzinie 18:00 w Muszli Koncertowej Parku MIejskiego im. Franciszka Kachla w Bytomiu zostanie wręczona Bytomska Nagroda Europejska panu dr n. med. Jerzemu Pieniążkowi, Ordynatorowi Oddziału Neurochirurgii.

 
Odznaczenia Państwowe i Resortowe dla lekarzy PDF Drukuj Email

Dnia 31 marca 2012r na XXXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Katowicach, pięciu lekarzy naszego Szpitala otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe:

 

  1. Medal im.dr Józefa Rostka – najwyższe wyróżnienie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, otrzymał dr n.med. Jecek Kozakiewicz – z rąk przewodniczącego O/Katowice PTL Jerzego Dosiaka.
  2. Złoty Krzyż Zasługi – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wręczył Jerzemu Pieniążkowi wicewojewoda Śląski Piotr Spyra.
  3. Złoty Medal Za Długoletnią Służbę – otrzymał z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka, dr n. med. Janusz Binkiewicz.
  4. Srebrną Odznaką ŚIL ”Zasłużony Dla Lekarzy Pro Medico” – odznaczeni zostali przez Prezesa ŚIL dr Jacka Kozakiewicza: dr Janusz Milejski i dr Andrzej Postek.

Szczegóły z uroczystości i charakterystyka dokonań odznaczonych znajdują się w 192 numerze „Pro Medico”.

 
Nowy patent Oddziału Neurochirurgii PDF Drukuj Email

Dnia 4 maja 2012r. pan dr n. med. Jerzy Pieniążek, Ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologi otrzymał kolejny "Patent Europejski" w Berlińskim Biurze Patentowym na metodę operacyjną "repozycji trzonów kręgowych".

Patent Europejski

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nasprzedaż złomu pochodzącego ze zdemontowanej istniejącej instalacji CO, istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, i innych zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających metale z budynku B część wysoka Szpitala

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2012 roku.

TREŚĆ DOKUMENTU

 

Zarządzenie, Mapka, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 39