Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Aktualności
V Zjazd Naukowy PDF Drukuj Email

V Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

 

W dniach 23-25 października br odbył się w Zakopanym V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa z udziałem lekarzy i biomechaników zajmujących się badaniami naukowymi i leczeniem schorzeń kręgosłupa z Polski, USA, Azji i Europy. Komitet Naukowy Zjazdu dopuścił do wygłoszenia 80 prac naukowych z naszego kraju i z zagranicy, w tym dwie prace badawcze i kliniczne, z Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z naszego Szpitala pt:

1. „Znaczenie dopasowania czopa repozycyjnego do geometrii przestrzeni międzytrzonowej w leczeniu ześlizgu zwyrodnieniowego.”
2. „Wyniki leczenia ześlizgu degeneracyjnego nową metodą IDRF przy użyciu dwudzielnego czopa repozycyjnego.”

Autorami tych prac byli nasi neurochirurdzy: Jerzy Pieniążek, Anna Dobkiewicz, Jacek Trompeta i Adrian Jędrzejek.

W pracach tych, przedstawiono wieloletnie wyniki badawcze i kliniczne po zastosowaniu oryginalnej polskiej metody leczenia ześlizgu kręgów. Metoda IDRF (Intervertebral-Decompression-Reposition-Fusion) opracowana i po raz pierwszy zastosowana w Polsce, jest w tej chwili najskuteczniejszą techniką operacyjną stosowaną na świecie w leczeniu ześlizgu trzonów typu rozwojowego i zwyrodnieniowego i została zarejestrowana w 16 państwach Europy, obu Ameryk, Azji i Australii. Prace badawcze (doświadczalne) nad techniką IDRF nasi neurochirurdzy rozpoczęli w 2003r. wraz z „Instytutem Bioinżynierii i Medycznych Technologii” w Zielonej Górze. Pierwsze operacje, po zarejestrowaniu tej metody, zostały wykonane w Bytomiu w 2005r. W 2006 roku do naszego zespołu badawczo-wdrożeniowego dołączyli lekarze ortopedzi z Uniwersytetu w Brukseli. To tam bytomscy neurochirurdzy wykonali pierwsze poza naszym krajem operacje, repozycji kręgów za pomocą oryginalnego implantu opracowanego i wyprodukowanego przez firmę LfC w Zielonej Górze. Implant ten otrzymał ochronę patentową w Nowojorskim biurze „Ochrony Światowych Własności Intelektualnych” (World Intellectual Property Organization). Przedstawiany na Zjeździe w Zakopanym przez nasz międzynarodowy zespół program badawczy, otrzymał w roku 2009 status „Rządowego Programu Operacyjnego: INNOWACYJNA GOSPODARKA, NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI” zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki i był nominowany do „Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” (II-ga nagroda).

W czasie Zjazdu dr Jerzy Pieniążek był przewodniczącym Sesji poświęconej leczeniu „Dyskopatii Szyjnej”.

 

Zdjęcie nr 1: dr Jerzy Pieniążek w czasie wystąpienia zjazdowego

Zdjęcie nr 2: dr Jerzy Pieniążek przewodniczy Sesji „Dyskopatia Szyjna”.

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2014 roku wprowadza się aktualizację następujących cenników:

 1. Cennik diagnostyki specjalistycznej (bronchoskopia),
 2. Cennik diagnostyki specjalistycznej (telelaryngoskopia),
 3. Cennik badań endoskopowych,
 4. Cennik badań w pracowni angiografii,
 5. Cennik diagnostyki specjalistycznej (audiometria),
 6. Cennik badań tomografii komputerowej,
 7. Cennik zabiegów laryngologicznych wykonywanych w Izbie Przyjęć,
 8. Cennik zabiegów okulistycznych wykonywanych w Izbie Przyjęć.

Pełny wykaz cenników znajduje się w zakładce

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PDF Drukuj Email

 

Termin składania ofert: 28.10.2014 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 28.10.2014 r. o godz. 9:30

 

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na numer faksu – (032) 396-46-54 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest: Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n. med. Maria Pyka – Zmarlicka

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel  

 

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia 28.10.2014 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al.Legionów 10.  

 

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom
Aula – budynek A I piętro w dniu 28.10.2014 r. godz. 9:30

 

 

 
Aktualizacja cenników PDF Drukuj Email

Informuję, iż z dniem 22 września 2014r. wprowadza się aktualizację cenników :

-Cennik badań i zabiegów w Oddziale Okulistycznym

-Cennik diagnostyki i konsultacji w Oddziale Urologicznym

-Cennik diagnostyki specjalistycznej(EKG)

-Cennik badań EMG

-Cennik badań EEG

-Cennik badań histopatologicznych

 

Pełny cennik pod adresem : link

 

 
Konkurs na stanowisko DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU. PDF Drukuj Email

   

   ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały udostępnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – z siedzibą przy ul. Reymonta 24, 40 -037 Katowice ,V piętro, pokój nr 510, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom.

 

 
Przetarg pisemny nieograniczony PDF Drukuj Email

 Dyrektor  

 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4

 

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

  

na najem 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 56,05 m2 w holu budynku głównego A2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej szpitala www.szpital4.bytom.pl, lub w wersji papierowej w Kancelarii Szpitala.

Warunki przetargu określa: Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego wyboru najemców na czas do lat 3 dla trzech lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku głównego A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom,
o łącznej powierzchni użytkowej 56,05 m2 na działalność handlową (sklep medyczny, sklep odzieżowy, sklep z kosmetykami oraz artykułami tzw. pierwszej potrzeby
), który stanowi integralny załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego Nr 4 w Kancelarii,
41-902 Bytom, Aleja Legionów 10 w terminie do dnia 4 września 2014 r. do godz.: 9ºº.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 4 września 2014 r. o godz. 10oo w Salce Konferencyjnej, budynek A 2 I piętro.

O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Cena wywoławcza za najem wynosi:

 60,00 PLN netto za 1 m² najmu powierzchni lokalu + podatek VAT.

 

 

 
Ogłoszenie o konkursie ofert PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Nr 4 w Bytomiu

ul. Aleja Legionów 10 41-902 Bytom tel. (032) 396 45 90, fax. (032) 281 02 70 

     Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujce zamówienie dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, tj. w podmiotach leczniczych Udzielajcego Zamówienie(SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4):

 • Na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych całodobowo przez lekarzy. w zakresie chirurgii naczyń w Oddziale Klinicznym Chirurgi Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej.

 

 

 
Ogłoszenie o konkursie ofert PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Nr 4 w Bytomiu

ul. Aleja Legionów 10 41-902 Bytom tel. (032) 396 45 90, fax. (032) 281 02 70 

     Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujce zamówienie dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, tj. w podmiotach leczniczych Udzielajcego Zamówienie(SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4):

 • Na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych całodobowo przez lekarzy. w zakresie chirurgii naczyń w Oddziale Klinicznym Chirurgi Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej oraz Pracowni Dopplerowskiej, w tym wykonywanie procedur z grupy Q01 i Q41-Q47.

 

 

 
Przetarg pisemny nieograniczony PDF Drukuj Email

 Dyrektor  

 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4

 

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

  

na najem 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 56,05 m2 w holu budynku głównego A2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej szpitala www.szpital4.bytom.pl, lub w wersji papierowej w Kancelarii Szpitala.

Warunki przetargu określa: Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego wyboru najemców na czas do lat 3 dla trzech lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku głównego A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom,
o łącznej powierzchni użytkowej 56,05 m2 na działalność handlową (sklep medyczny, sklep odzieżowy, sklep z kosmetykami oraz artykułami tzw. pierwszej potrzeby
), który stanowi integralny załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego Nr 4 w Kancelarii,
41-902 Bytom, Aleja Legionów 10 w terminie do dnia 18 lipca 2014 r. do godz.: 9ºº.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 18 lipca 2014 r. o godz. 10oo w Salce Konferencyjnej, budynek A 2 I piętro.

O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Cena wywoławcza za najem wynosi:

 60,00 PLN netto za 1 m² najmu powierzchni lokalu + podatek VAT.

 

 

 
Informacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PDF Drukuj Email

Z dniem 01.05.2014 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej szpitala wycofuje ze swojej oferty badań laboratoryjnych oznaczanie  poziomu następujących parametrów:

 •  kwasu walproinowy
 •  IgE całkowite
 •  NT proBNP.
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 43