Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Aktualności
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH
DZP/ŚZ/3/2015

Termin składania ofert: 10.06.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2015 r. o godz. 9:30

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania e-mailem lub faksem.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Janusz Milejski tel. 32/396-45-90; fax: 32/281-02-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel tel. 32/396-46-55; fax: 32/396-46-54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia 10.06.2015 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10.

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, Aula budynek A I piętro w dniu 10.06.2015 r. godz. 9:30

Załączniki:
Zarządzenie
Dokumentacja PDF
Dokumentacja edytowalna
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek PDF Drukuj Email

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (41-902), Aleja Legionów 10 ogłasza konkurs
na stanowisko:

                                                           Przełożonej Pielęgniarek
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz.182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są u Kierownika Działu Zapewnienia Jakości i Kontroli Wewnętrznej.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w dzienniku Fakt, pod adresem:

 

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

41-902 Bytom, Aleja Legionów 10

Budynek E, pok Nr 3 Dział Zapewnienia Jakości i Kontroli Wewnętrznej

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek”.

Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu składania ofert.

Oterminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostan powiadomieni pisemnie.

 
Przetarg pisemny nieograniczony PDF Drukuj Email

 Dyrektor  

 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4

 

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

  

na najem dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 34,50 m2 w holu budynku głównego A2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej szpitala www.szpital4.bytom.pl, lub w wersji papierowej w Kancelarii Szpitala.

Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Załączniki do regulaminu.
 3. Załączniki do zarządzenia

 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Z ZAKRESU REZONANSU MAGNETYCZNEGO
DZP/ŚZ/2/2015

 

Termin składania ofert: 28.01.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 28.01.2015 r. o godz. 9:30

 

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania

na numer faksu – (032) 396-46-54 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Janusz Milejski tel. 32/396-45-90; fax: 32/281-02-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel tel. 32/396-46-55; fax: 32/396-46-54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia 28.01.2015 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10.

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom; Aula budynek A I piętro

w dniu 28.01.2015 r. godz. 9:30

Załączniki:

 1. Dokumentacja.
 2. Załączniki do wypełnienia.
 3. POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 2
 4. KOREKTA REGULAMINU
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Konkurs ofert PDF Drukuj Email

      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych , w celu spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 ( Dz.U.13.1520 ).

Formularz zapytania ofertowego,Program Funkcjonalno Użytkowy oraz projekt umowy w załączeniu.

 

 1. Szpital - zapytanie ofertowe.
 2. Umowa IP.
 3. PFU IZBA PRZYJĘĆ-ubikacja dla osób niepełnosprawnych
 4. TT-13 zmiana terminu oferty
 5. Decyzja Wydziału Architektury.
 
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu bielizną szpitalną oraz sprzątaniu i utrzymaniu czystości w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 4 w Bytomiu

 

znak: DZP-2/2015/DT/01

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Wniosek (pdf)
 4. Wniosek (word)
 
Odnowa w bytomskim szpitalu PDF Drukuj Email

 

   Nowoczesny Oddział Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 27 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu odbędzie się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Otorynolaryngologii. W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek, prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Ewa Momot. W ramach spotkania planowane jest zwiedzanie nowo otwartego oddziału.

  W ramach inwestycji Oddział Otorynolaryngologii został przeniesiony z dotychczasowych pomieszczeń o niskim standardzie do kompleksowo zmodernizowanych pomieszczeń zlokalizowanych na 8 piętrze nowoczesnego budynku B. Budynek został poddany termomodernizacji dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6,2 mln zł oraz Województwa Śląskiego w wysokości 1 mln zł i wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki przeniesieniu Oddziału Otorynolaryngologii jako oddziału operacyjnego z zabytkowego budynku C2 do zespołu pomieszczeń budynku B zostaną wyeliminowane koszty dostosowania dotychczas użytkowanych przez oddział trzech sal operacyjnych do aktualnych przepisów prawa w kwocie ok. 6 mln zł.

   Nowy Oddział Otorynolaryngologii liczy 20 stanowisk łóżkowych, składa się z 25 pomieszczeń, w tym trzech sal zabiegowych. Inwestycja objęła swym zakresem przebudowę wszystkich niezbędnych do funkcjonowania oddziału o specjalistycznym profilu laryngologicznym instalacji, budowę nowej instalacji wentylacji z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła, modernizację sal chorych i pozostałych pomieszczeń, w sposób zapewniający wysoki komfort pobytu pacjentów i pracowników Oddziału. Odział został wyposażany w nowoczesne i energooszczędne instalacje szpitalne, w tym również system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

  Realizacja inwestycji możliwa była dzięki środkom finansowym w formie dotacji w wysokości 99% kosztów inwestycji, tj. 699 tys. zł pochodzącej z budżetu Miasta Bytomia. Pozostały 1% wartości inwestycji wynoszący 13,9 tys. zł został pokryty przez szpital ze środków własnych.

  Otrzymana dotacja jest kolejnym, po dotacjach z budżetu Województwa Śląskiego, tegorocznym wsparciem finansowym. Od początku roku Województwo Śląskie udzieliło dotacji szpitalowi z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na kwotę ponad 2,3 mln zł oraz 175 tys. zł na modernizację jedynego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii.

Odnośniki w mediach elektronicznych:

www.bytom.pl

 
V Zjazd Naukowy PDF Drukuj Email

V Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

 

W dniach 23-25 października br odbył się w Zakopanym V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa z udziałem lekarzy i biomechaników zajmujących się badaniami naukowymi i leczeniem schorzeń kręgosłupa z Polski, USA, Azji i Europy. Komitet Naukowy Zjazdu dopuścił do wygłoszenia 80 prac naukowych z naszego kraju i z zagranicy, w tym dwie prace badawcze i kliniczne, z Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z naszego Szpitala pt:

1. „Znaczenie dopasowania czopa repozycyjnego do geometrii przestrzeni międzytrzonowej w leczeniu ześlizgu zwyrodnieniowego.”
2. „Wyniki leczenia ześlizgu degeneracyjnego nową metodą IDRF przy użyciu dwudzielnego czopa repozycyjnego.”

Autorami tych prac byli nasi neurochirurdzy: Jerzy Pieniążek, Anna Dobkiewicz, Jacek Trompeta i Adrian Jędrzejek.

W pracach tych, przedstawiono wieloletnie wyniki badawcze i kliniczne po zastosowaniu oryginalnej polskiej metody leczenia ześlizgu kręgów. Metoda IDRF (Intervertebral-Decompression-Reposition-Fusion) opracowana i po raz pierwszy zastosowana w Polsce, jest w tej chwili najskuteczniejszą techniką operacyjną stosowaną na świecie w leczeniu ześlizgu trzonów typu rozwojowego i zwyrodnieniowego i została zarejestrowana w 16 państwach Europy, obu Ameryk, Azji i Australii. Prace badawcze (doświadczalne) nad techniką IDRF nasi neurochirurdzy rozpoczęli w 2003r. wraz z „Instytutem Bioinżynierii i Medycznych Technologii” w Zielonej Górze. Pierwsze operacje, po zarejestrowaniu tej metody, zostały wykonane w Bytomiu w 2005r. W 2006 roku do naszego zespołu badawczo-wdrożeniowego dołączyli lekarze ortopedzi z Uniwersytetu w Brukseli. To tam bytomscy neurochirurdzy wykonali pierwsze poza naszym krajem operacje, repozycji kręgów za pomocą oryginalnego implantu opracowanego i wyprodukowanego przez firmę LfC w Zielonej Górze. Implant ten otrzymał ochronę patentową w Nowojorskim biurze „Ochrony Światowych Własności Intelektualnych” (World Intellectual Property Organization). Przedstawiany na Zjeździe w Zakopanym przez nasz międzynarodowy zespół program badawczy, otrzymał w roku 2009 status „Rządowego Programu Operacyjnego: INNOWACYJNA GOSPODARKA, NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI” zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki i był nominowany do „Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” (II-ga nagroda).

W czasie Zjazdu dr Jerzy Pieniążek był przewodniczącym Sesji poświęconej leczeniu „Dyskopatii Szyjnej”.

 

Zdjęcie nr 1: dr Jerzy Pieniążek w czasie wystąpienia zjazdowego

Zdjęcie nr 2: dr Jerzy Pieniążek przewodniczy Sesji „Dyskopatia Szyjna”.

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2014 roku wprowadza się aktualizację następujących cenników:

 1. Cennik diagnostyki specjalistycznej (bronchoskopia),
 2. Cennik diagnostyki specjalistycznej (telelaryngoskopia),
 3. Cennik badań endoskopowych,
 4. Cennik badań w pracowni angiografii,
 5. Cennik diagnostyki specjalistycznej (audiometria),
 6. Cennik badań tomografii komputerowej,
 7. Cennik zabiegów laryngologicznych wykonywanych w Izbie Przyjęć,
 8. Cennik zabiegów okulistycznych wykonywanych w Izbie Przyjęć.

Pełny wykaz cenników znajduje się w zakładce

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PDF Drukuj Email

 

Termin składania ofert: 28.10.2014 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 28.10.2014 r. o godz. 9:30

 

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na numer faksu – (032) 396-46-54 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest: Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n. med. Maria Pyka – Zmarlicka

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel  

 

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia 28.10.2014 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al.Legionów 10.  

 

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom
Aula – budynek A I piętro w dniu 28.10.2014 r. godz. 9:30

 

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 43