Konkurs ofert 2 PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W POSTACI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z PAPIERU I TEKTURY
(KOD ODPADÓW 15 01 01) ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (KOD ODPADÓW 15 01 02).

 


 OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: "ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ BLOKU OPERACYJNYM (instrumentariuszki)"

 


 

 OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W POSTACI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z PAPIERU I TEKTURY (KOD ODPADÓW 15 01 01) ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (KOD ODPADÓW 15 01 02).

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW WÓJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań szpiku kostnego/ węzłów chłonnych, badań immunohistochemicznych, barwień wybiórczych, konsultacji preparatów, badań histopatologicznych, oznaczania receptorów, badań antygenów nowotworowych, oceny trepanobioptatu, badań w mikroskopie elektronowym, badań cytologicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHW ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA PACJENTÓW NAGŁYCH I PLANOWYCH, KIEROWANYCH W PRZYPADKU SERWISOWANIA LUB AWARII APARATU TK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU AL. LEGIONÓW 10, 41-902 BYTOM OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY WYBORU DZIERŻAWCY NA CZAS DO LAT 3 POWIERZCHNI 1,50M2 ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE 0 W HOLU BUDYNKU B CZĘŚĆ WYSOKA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU, Z PRZEZNACZENIEM POD INSTALACJĘ SAMOOBSŁUGOWEGO AUTOMATU DO SPRZEDAŻY PRZEKĄSEK ORAZ ZIMYCH NAPOJÓW.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI HEMATOLOGICZNYCH DLA POTRZEB SPZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne w zakresie badań patomorfologicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu NP/ŚZ/5/2019.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: "ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII".

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ PACJENTA W SZPITALU


OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na całodobowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansem magnetycznym dla pacjentów planowych i nagłych, kierowanych w przypadku serwisowania lub awarii rezonansu magnetycznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie allogenicznych i autologicznych przeszczepów biostatycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI  STAŁEJ POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR ODBIORCY - KUPUJĄCEGO SUROWCÓW WTÓRNYCH W POSTACI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW ZASADOWYCH (KOD ODPADU 16 06 02).


OGŁOSZENIE

PROJEKT PN. ,,MODERNIZACJA STANOWISK PRACY ORAZ SZKOLENIE SŁUŻĄCE ELIMINOWANIU ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY ORAZ NABYCIU NOWYCH KOMPETENCJI PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU I UMOŻLIWIAJĄCYCH KONTUNUOWANIE PRACY OSOBOM W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ".


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - KONSULTACJI Z ZAKRESU LECZENIA PRZECIWBÓLOWEGO DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI GENETYKI KLINICZNEJ DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


OGŁOSZENIE
DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU
OGŁASZA PIĄTY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE
DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU
OGŁASZA ÓSMY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI GINEKOLOGICZNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA CZWARTY PISEMNY PRZETARG, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CAŁKOWICIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE


DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA SIÓDMY PISEMNY PRZETARG, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NOP/ŚZ/7/2018


DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PODMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CAŁKOWICIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PODMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ PRÓBEK WODY DO DIALIZ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 21m2 W HOLU BUDYNKU GŁÓWNEGO A2 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-USŁUGOWEJ.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PODMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CAŁKOWICIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE KAPILAROSKOPII DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA TRZECI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PODMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE NEUROFIZJOLOGICZNEGO MONITORINGU ŚRÓDOPERACYJNEGO DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CAŁKOWICIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI SŁUŻBY BHP SZPITALA.


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA PIĄTY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA CAŁODOBOWE WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH REZONANSEM MAGNETYCZNYM DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU znak: NOP/ŚZ/2/2018


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA CZWARTY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA TRZECI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

DYREKTOR SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU OGŁASZA DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU PRZETARGU: PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ SZPIKU KOSTNEGO/WĘZŁÓW CHŁONNYCH, BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, BARWIEŃ WYBIÓRCZYCH, KONSULTACJI PREPARATÓW, BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, OZNACZANIA RECEPTORÓW, BADAŃ ANTYGENÓW NOWOTWOROWYCH, OCENY TREPANOBIOPTATU, BADAŃ W MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM, BADAŃ CYTOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.


OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU PRZETARGU: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W POSTACI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z PAPIERU I TEKTURY (KOD ODPADÓW 15 01 01) ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - BUTELKI PET (KOD ODPADÓW 15 01 02)

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


OGŁOSZENIE

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DOT. ZAPEWNIENIA OBSŁUGI MEDYCZNEJ STACJONARNEJ I WYJAZDOWEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE MIASTA BYTOMIA

 


                                                                 OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU


                                                                 OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU NOP/ŚZ/1/2017


                                                                  OGŁOSZENIE

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA CAŁODOBOWE WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH REZONANSEM MAGNETYCZNYM DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU W WYDZIERŻAWIONYCH PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY POMIESZCZENIACH SZPITALA W CELU UTWORZENIA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO. znak: LMSZ/ŚZ/2/2017
 
 

                                                                     OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU PRZETARGU: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 18,60M2 W HOLU BUDYNKU B CZ. WYSOKA Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-USŁUGOWEJ.


                                                                     OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU: WYBORU DZIERŻAWCY NA CZAS DO LAT 2 POWIERZCHNI 1 m2 ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE 0 W HOLU BUDYNKU B CZĘŚĆ WYSOKA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

Treść

 


OGŁOSZENIE

O wszczęciu Postępowania Konkursowego na całodobowe wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu z dnia 12.06.2017 r., znak: LMSZ/ŚZ/1/2017.

Ogłoszenie konkursu na badania MR

Regulamin Konkursu na badania MR

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do Regulaminu - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o podwykonawstwie

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wykaz pracowników Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Projekt umowy na badania MR

Zapytanie ofertowe 1 - Odpowiedź

Wezwanie Wykonawców do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 


OGŁOSZENIE

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

WYBORU DZIERŻAWCY NA CZAS DO LAT 2 POWIERZCHNI 1 m2 ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE 0 W HOLU BUDYNKU B CZĘŚĆ WYSKOKA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU

 


 OGŁOSZENIE

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DRZIERŻAWĘ NA CZAS DO 3 LAT ŚCIAN, SUFITÓW, KANAŁÓW I SZACHT INSTALACYJNYCH W CELU INSTALACJI KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DRZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO.


 OGŁOSZENIE

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DRZIERŻAWĘ.


OGŁOSZENIE 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁ

 


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ.

 


OGŁOSZENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Dz.Org./ŚZ/2/2Q16

Pytanie nr 1 "Prośba o przekazanie załączników do Regulaminu w wersji edytowalnej"


 

 


OGŁOSZENIE

KONKURS NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU.

 


OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH
Dz.Org./ŚZ/1/2016

Termin składania ofert 21.09.2016 r. do godz. 930
Termin otwarcia ofert 21.09.2016 r. o godz. 1000

Dokument do pobrania:

 


 

OGŁOSZENIE

    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10,41-902 Bytom oglasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń wolnostojacego parterowego pawilonu zachodniego na czas oznaczony 10 lat, o lącznej powierzchni użytkowej 302,15 m2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom na działalność handlowo - usługową.


OGŁOSZENIE

    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10,41-902 Bytom oglasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń wolnostojacego parterowego pawilonu zachodniego na czas oznaczony 10 lat, o lącznej powierzchni użytkowej 302,15 m2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom na działalność handlowo - usługową.


OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż surowców wtórnych w postaci odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod odpadów 15 01 01) oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - butelki PET (kod odpadów 15 01 02).

OGŁOSZENIE

      Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiuogłasza piąty pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż zbędnych materiałów technicznych znajdujących się w magazynach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
ogłasza czwarty pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż zbędnych materiałów technicznych znajdujących się w magazynach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

W załączeniu

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż zbędnych materiałów technicznych znajdujących się w magazynach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

W załączeniu

 


 OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku ,,B”, cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – etap II, poprzez zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wyeliminowania uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu określonych w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bytomiu, tj.: ZADANIE NR 1:

a) wyposażenie w dźwiękowy system ostrzegawczy przedsionków przeciwpożarowych ewakuacyjnych klatek schodowych i dźwigu dla potrzeb ekip ratowniczych w budynku wysokim B – pkt 21 decyzji znak: MK-0231/18/MZ-5580/17/07;

W załączeniu:

Zadanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU załączonym do zapytania. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel 603 355 969.


 OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10, 41-902 Bytom ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń/lokali na działalność handlowo-usługową.

Zadanie I - na czas oznaczony 10 lat zespołu pomieszczeń wolnostojącego parterowego pawilonu zachodniego , o łącznej powierzchni użytkowej 302,15 m2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10, 41-902 Bytom,

Zadanie II - na czas do lat 3 dla lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku głównego A2 o łącznej powierzchni użytkowej 16,30 m2,

Zadanie III - na czas do lat 3 dla lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku głównego A2 o łącznej powierzchni użytkowej 18,20 m2

Zadanie IV - na czas do lat 3 dla lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku głównego A2 o łącznej powierzchni użytkowej 21,00 m2

 1. Pełna treść ogłoszenia.
 2. Załącznik 1A formularz ofertowy.
 3. Załącznik 1 formularz cenowy.
 4. Załącznik 1 do zarządzenia -Regulamin.
 5. Załącznik nr 1B Formularz cenowy.
 6. Załącznik nr 1C formularz cenowy.
 7. Załącznik nr 2 - Umowa najmu.
 8. Załącznik nr 3 - Ogłoszenie.
 9. Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta.
 10. Załącznik nr 5 lokalizacja.

 

 1. Wynik zadania nr IV.

 


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac remontowych na VII piętrze budynku ,,B" część wysoka - Oddział Okulistyki w zakresie: 1. Zadanie nr 1 - wymiana stolarki drzwiowej Szczegóły w załącznikach.
W razie pytań odpowiedzi udziela - Leszek Pawlaczek tel. nr (32) 396 45 49 lub 603 355 969.

 1. Projekt umowy.
 2. Projekt budowlany.
 3. Rysunki techniczne.
 4. Książka przedmiarowa.
 5. Zapytanie ofertowe

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu ogłasza konkurs ofer na :

wykonanie prac remontowych na VII piętrze budynku ,,B" część wysoka - Oddział Okulistyki w zakresie: 1. Zadanie nr 1 - wymiana stolarki drzwiowej 2. Zadanie nr 2 - wymiana wykładziny podłogowej 3. Zadanie nr 3 - wymiana sufitu podwieszanego Szczegóły w załącznikach.

W razie pytań odpowiedzi udziela - Leszek Pawlaczek tel. nr (32) 396 45 49 lub 603 355 969.

 1. Część opisowa.
 2. Książka przedmiarowa.
 3. Projekt umowy
 4. Rzut piętra VII po remoncie.
 5. Rzut piętra VII przed remontem.
 6. Specyfikacje techniczne
 7. Zapytanie ofertowe

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu ponawia konkurs ofert na zadanie pt,, Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej na nową, energooszczędną wykonaną PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna U= 1,100 W/m 2 K w sali Pododdziału Intensywne Opieki Kardiologicznej, zlokalizowanej na III piętrze zabytkowego budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu".

W załączeniu:

 1. Program Funkcjonalno Użytkowy
 2. Projekt umowy
 3. Formularz zapytania ofertowego

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż zbędnych materiałów technicznych znajdujących się w magazynach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Szczegółowe warunki przetargu i wzór umowy udostępnia się w Dziale Gospodarczo - Administracyjnym w dni robocze w godzinach od 8 ³º - 14 ºº lub do pobrania poniżej:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin

3. Załączniki

 

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Ponawia konkurs ofert na ,, Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej na nową, energooszczędną wykonaną PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna U= 1,100 W/m 2 K w sali Pododdziału Intensywne Opieki Kardiologicznej, zlokalizowanej na III piętrze zabytkowego budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu" .

1. Program Funkcjonalno Użytkowy
2. Projekt umowy
3. Zapytanie ofertowe


OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż zbędnych materiałów technicznych znajdujących się w magazynach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Szczegółowe warunki przetargu i wzór umowy udostępnia się w Dziale Gospodarczo - Administracyjnym w dni robocze w godzinach od 8 ³º - 14 ºº lub do pobrania ze strony www.szpital4.bytom.pl zakładka: „konkursy ofert”.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenia
 5. Plan Szpitala
 6. Projekt ogłoszenia
 7. Projekt umowy
 8. Wykaz materiałów

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

ogłasza konkurs ofert na ,, Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej na nową, energooszczędną wykonaną PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna U= 1,100 W/m 2 K w sali Pododdziału Intensywne Opieki Kardiologicznej, zlokalizowanej na III piętrze zabytkowego budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu" .

1. Program Funkcjonalno Użytkowy
2. Projekt umowy
3. Zapytanie ofertowe

 


Oferty w formie pisemnej należy przesłać do 07.07.2015 na adres:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom.
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W razie pytań odpowiedzi udziela Leszek Pawlaczek tel. (32) 396 45 49 lub 603 355 969


OGŁOSZENIE

DRUGIE OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH
DZP/ŚZ/4/2015

Termin składania ofert: 29.06.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2015 r. o godz. 9:30

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Dokumentacja edytowalna
 3. Dokumentacja nieedytowalna
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż złomu w postaci 57 szt. łóżek szpitalnych pochodzących z magazynów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 4 w Bytomiu.

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Regulamin przetargu
 3. Załączniki
 4. Wyniki przetargu

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu Al. Legionów' 10, 41-902 Bytom ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń/lokali na działalność handlowo-usługową

 

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Plan szpitala_pomieszczenia+pawilon
 3. Regulamin przetargu
 4. Załaczniki

 


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH
DZP/ŚZ/3/2015

Termin składania ofert: 10.06.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2015 r. o godz. 9:30

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania e-mailem lub faksem.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Janusz Milejski tel. 32/396-45-90; fax: 32/281-02-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel tel. 32/396-46-55; fax: 32/396-46-54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia 10.06.2015 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10.

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, Aula budynek A I piętro w dniu 10.06.2015 r. godz. 9:30

Załączniki:
Zarządzenie
Dokumentacja PDF
Dokumentacja edytowalna


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń/lokali/powierzchni użytkowej na działaność handlowo-usługową.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 1A
 5. Załącznik 1B
 6. Załącznik 1C
 7. Załąćznik 1D
 8. Załącznik 2
 9. Załącznik 3
 10. Załącznik 4
 11. Załącznik 5

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU


 OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż złomu oraz złomu elektrycznego w postaci całkowicie zużytych środków trwałych oraz środków niskowartościowych pochodzących z Zakładu Rehabilitacji, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i Działu Informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU


OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż surowców wtórnych w postaci odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych tj. opakowań jednostkowych po płynach infuzyjnych (kod odpadów 18 01 04).

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6

 


OGŁOSZENIE

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 w Bytomiu 41-902 BYTOM, ALEJA LEGIONÓW 10 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. nadzorowania i wykonywania zabiegów wszczepiania rozruszników serca jedno i dwujamowych; wymiany rozrusznika; zabezpieczenia naprawczego polegającego na przemieszczeniu lub implantacji nowej elektrody;

2. diagnostyki i konsultacji badań neuropatologicznych;

3. oceniania wycinków tkankowych pobranych w czasie zabiegów, operacji; ocena badań introwych (śródoperacyjnych pobranych w czasie zabiegów lub operacji); oceniania preparatów histopatologicznych i cytologicznych o odpowiedniej jakości technicznej; ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej jednego guza; wykonywania sekcji zwłok;

4. oceny cytologicznej i histopatologicznej materiałów pobieranych z układu oddechowego;

5. konsultacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej;

6. konsultacji w dziedzinie torakochirurgii;

7. profilaktycznych badań lekarskich pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych);

8. pełnienia dyżurów diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Bakteriologii oraz Pracowni Immunologii SPZOZ WSzS nr 4;

9. badań mykologicznych;

10. pełnienia dyżurów lekarskich w Zakładzie Radiologii;

11. neuroradiologii interwencyjnej;

12. pełnienia dyżurów lekarskich w Urazowej Izbie Przyjęć oraz Ogólnej Izbie Przyjęć;

13. pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Nefrologii ze Stacją Dializ, Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Otorynolaryngologii, Okulistyki, Onkologii Klinicznej, Psychiatrii, Ortopedyczno-Urazowym, Chirurgii Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
 3. Umowa  - wzór
 4. Warunki szczegółowe do konkursu ofert
 5. Załącznik nr 1 formularza ofertowego
 6. Warunki szczegółowe dot. operatora wszczepiającego stymulatory serca
 7. Miesięczna średnia ilość badań wykonana w Pracowni Histopatologicznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż surowców wtórnych w postaci odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod odpadów 15 01 01) oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych – butelki PET (kod odpadów 15 01 02).


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6
 9. Ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż złomu w postaci całkowicie zużytych środków trwałych wraz z wyposażeniem zainstalowanych w Pralni oraz całkowicie zużytego sterylizatora parowego firmy Odelga wraz z wyposażeniem zainstalowanego w Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


  

   26/10/2013    S209 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy

- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.


Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2013/S 209-361765

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
al. Legionów 10
Osoba do kontaktów: mgr Izabela Chmiel
41-902 Bytom
POLSKA
Tel.: +48 323964655
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 323964654

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital4.bytom.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4; al. Legionów 10; 41-902 Bytom.

Więcej…

 


OGŁOSZENIE
Powtórka przetargu pisemnego otwartego
prowadzonego w trybie art. art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego
na realizację zadania pn.

Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – w zakresie terapii uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu.

Termin składania ofert: 24.10.2013 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 24.10.2013 r. godz. 10:00

 

Zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych:

Szczegóły

Pliku do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Powołanie Komisji Przetargowej
 3. Regulamin Przetargu
 4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu
 5. Zał. Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy
 6. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
 7. Zalacznik Nr 4. 1 do regulaminuprojekt umowy RB
 8. Załącznik Nr 4.2 do Regulaminu- projekt umowy dostawy
 9. Załacznik Nr 5 PFU RPOS-1 16-09-2013
 10. Załaczniki do PFU

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedur czwartego przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł, tj. pojazdu sanitarnego marki FORD TRANSIT FT 280 V185 2.0 TDE Kat. 2.7T o nr rejestracyjnym SY30671 i nr identyfikacyjnym (VIN) WFOVXXBDFV3S10613 będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin do zarządzenia 15-2013
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6
 9. Załącznik 7
 10. Załącznik 8
 11. Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
Przetargu pisemnego otwartego
prowadzonego w trybie art. art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego
na realizację zadania pn.

Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – w zakresie terapii uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu.

Termin składania ofert: 16.10.2013 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 16.10.2013 r. godz. 10:00

Pliku do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Powołanie Komisji Przetargowej
 3. Regulamin Przetargu
 4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu
 5. Zał. Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy
 6. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
 7. Zalacznik Nr 4. 1 do regulaminuprojekt umowy RB
 8. Załącznik Nr 4.2 do Regulaminu- projekt umowy dostawy
 9. Załacznik Nr 5 PFU RPOS-1 16-09-2013
 10. Zdjęcia
 11. Przedmiar robót
 12. Wydzial architektury
 13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE

 
Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedury II-go przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł, tj. sześciu aparatów do hemodializy będących własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


Pliku do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6
 9. Załącznik 7
 10. Załącznik 8

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedur trzeciego przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł, tj. pojazdu sanitarnego marki FORD TRANSIT FT 280 V185 2.0 TDE Kat. 2.7T o nr rejestracyjnym SY30671 i nr identyfikacyjnym (VIN) WFOVXXBDFV3S10613 będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin do zarządzenia 15-2013
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6
 9. Załącznik 7
 10. Załącznik 8

OGŁOSZENIE

 
Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedury I-szego przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł, tj. sześciu aparatów do hemodializy będących własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


Pliku do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6
 9. Załącznik 7
 10. Załącznik 8

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedur drugiego przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł, tj. pojazdu sanitarnego marki FORD TRANSIT FT 280 V185 2.0 TDE Kat. 2.7T o nr rejestracyjnym SY30671 i nr identyfikacyjnym (VIN) WFOVXXBDFV3S10613 będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin do zarządzenia 15-2013
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6
 9. Załącznik 7
 10. Załącznik 8

OGŁOSZENIE
Przetargu pisemnego otwartego

prowadzonego w trybie art. art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego
na realizację zadania pn.

Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – w zakresie terapii uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu.Termin składania ofert: 08.10.2013 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 08.10.2013 r. godz. 10:00


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Powołanie Komisji Przetargowej
 3. Dokumentacja
 4. ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 OGŁOSZENIE

    Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr4  w Bytomiu ogłasza wszczęcie procedury przetargu pisemnego organizowanego w celu zbycia zbędnych, ruchomych aktywów trwałych o wartości początkowej nie niższej niż 25 000 zł,  tj.  pojazdu sanitarnego marki FORD TRANSIT FT 280 V185 2.0 TDE Kat. 2.7T o nr rejestracyjnym SY30671  i nr identyfikacyjnym (VIN) WFOVXXBDFV3S10613 będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Pliki do pobrania:

1.Pełna treść ogłoszenia.
2.Regulamin do zarządzenia 15-2013.
3.Zał nr 1.
4.Zał nr 2.
5.Zał nr 3.
6.Zał nr 4.
7.Zał nr 5.
8.Zał nr 6.
9.Zał nr 7.
10.Zał nr 8.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Tytuł projektu:

Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”

 

Nr projektu: 1479

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne, Działanie: 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, nr naboru: 02.02.00-128/12.

Struktura finansowania: 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% środki własne.

 

 

OGŁOSZENIE

Przetargu pisemnego otwartego

prowadzonego w trybie art. art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego

 

W związku z doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia przesunięciu ulega termin:
Składania ofert – do dnia 10 września 2013 r. do godz. 9:00
Otwarcia ofert – w dniu 10 września 2013 r. o godz. 10:00
 

Termin składania ofert: 06.09.2013 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 06.09.2013 r. godz. 10:00

Szczegóły Ogłoszenia

Pliki do pobrania:

1. Regulamin przetargu
2. Zał. nr 1
3. Zał. nr 1A
4. Zał. nr 2
5. Zał. nr 3
6. Zał. nr 4
7. Powołanie komisji przetargowej
8. Wytyczne
9.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 w BYTOMIU
41-902 BYTOM, ALEJA LEGIONÓW 10


ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy, diagnostów laboratoryjnych do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w niżej wymienionym zakresie:

 1. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni: laryngologicznej, gastroenterologicznej oraz pracowni endoskopii,
 2. pełnienia dyżurów diagnostycznych w Pracowni Bakteriologii SPZOZ WSzS Nr 4;
 3. pełnienia dyżurów lekarskich w Ogólnej Izbie Przyjęć;
 4. pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale: Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Nefrologii ze Stacją Dializ, Kardiologii, Laryngologii, Okulistyki, Chirurgii Ogólnej, Neurochirurgii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

     Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   Nr 4 w Bytomiu odwołuje ogłoszony konkurs w części dotyczącej udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w poradni gastrologicznej oraz pracowni endoskopii.


Czas trwania umowy od 01.09.2013 r. do 31.12.2014 r.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do odwołania w całości bądź w części konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.1027 ze zm.).


Oferty powinny być przygotowane zgodnie z art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654).

Termin składania ofert do dnia 19.08.2013 r. do godz. 0900 . Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.08.2013 r. o godz. 1400.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje i dokumentacja do pobrania w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub na stronie internetowej Szpitala (32) 396 46 12.


Dokumenty do pobrania:

1.Formularz ofertowy
2.Załącznik nr 1 do formularza
3.Wzór umowy
4.Warunki szczegółowe
5.Ważna informacja
6.!!Przesunięcie terminu składania ofert!!


SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom


ogłasza przetarg pisemny na


dzierżawę pomieszczenia o powierzchni użytkowej 15,23 m2 na parterze budynku D2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej o charakterze medycznym.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej Szpitala www.szpital4.bytom.pl lub w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii Głównej Szpitala.

Warunki przetargu określa Regulamin pisemnego przetargu wyboru dzierżawcy dla lokalu o powierzchni użytkowej 15,23 m2 na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej o charakterze medycznym, zlokalizowanego na parterze budynku D2 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom,
który stanowi integralny Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu z dnia 03.06.2013r.

Oferty należy składać
w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4,
Kancelaria Główna,
41-902 Bytom, Aleja Legionów 10,
w terminie do dnia 21.06.2013r. do godz. 11.00.


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2013r. o godz. 12.00 w salce konferencyjnej, budynek A 2 I piętro. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 40,00zł. netto za 1 m² powierzchni pomieszczenia + podatek VAT.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Aleksandra Szelejewska, telefon: (32) 396-46-08.


Dokumenty do pobrania

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 formularz cenowy
3. Załącznik nr 2 umowa dzierżawy
4. Załącznik nr 4 oświadczenie do najmu
5. Załącznik nr 5 do regulaminu
6. Zarządzenie nr 11
7. Ogłoszenie wyników

 


SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4

41-902 BYTOM, ALEJA LEGIONÓW 10

 

ogłasza  

konkurs ofert

 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki i konsultacji badań neuropatologicznych; opisu EEG; badań mykologicznych; pełnienia dyżurów diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Bakteriologii oraz Pracowni Immunologii SPZOZ WSzS nr 4; pełnienia dyżurów lekarskich w Chirurgicznej Izbie Przyjęć, oraz Ogólnej Izbie Przyjęć; pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Nefrologii ze Stacją Dializ, Kardiologii, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Laryngologii, Okulistyki, Onkologii, Psychiatrii, Ortopedyczno-Urazowym, Chirurgii Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii, Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Czas trwania umowy od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.
Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do odwołania w całości bądź w części konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.1027 ze zm.).

Oferty powinny być przygotowane zgodnie z art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 15.04.2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U.Nr112 poz.654).

Termin składania ofert do dnia 28.03.2013 r. do godz. 1000 . Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.03.2013 r. o godz. 1100.   Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje i dokumentacja do pobrania w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi
lub na stronie internetowej Szpitala (32) 396 46 12.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Warunki szczegółowe

3. Wzór umowy

4. Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

6. Oświadczenie oferenta

7. Ogłoszenie wyników

 

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
al. Legionów 10, 41-902 Bytom
ogłasza przetarg pisemny na dzierżawęna czas nieoznaczony obejmujący zadanie nr 1: zespół trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 29,79 m2 z montażem bankomatu w ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego budynku pomieszczeń oraz zadanie nr 2: powierzchnię użytkową z wyłączeniem budynku A2 dla potrzeb automatów do sprzedaży napojów lub przekąsek o jednostkowej powierzchni użytkowej 1,50 m2/automat na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, ilość automatów określa oferent.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej szpitala www.szpital4.bytom.pl lub w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii Głównej szpitala. Warunki przetargu określa Regulamin pisemnego przetargu wyboru na czas nieoznaczony dzierżawcy dla zespołu trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 29,79 m2 z montażem bankomatu w ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego budynku E oraz dzierżawcy powierzchni użytkowej z wyłączeniem budynku A2 dla potrzeb automatów do sprzedaży napojów lub przekąsek o jednostkowej powierzchni użytkowej 1,50 m2/automat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, który stanowi integralny załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Szpitala z dnia 03 stycznia 2013.

Oferty należy składać w siedzibie WSzS Nr 4 Kancelaria Główna, 41-902 Bytom, Al. Legionów 10 w terminie do dnia 25.01.2013 do godz. 900. Komisyjne otwieranie ofert nastąpi dnia 25.01.2013 o godz. 1000 w salce konferencyjnej, budynek A 2.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Dla zadania nr 1:
Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi netto 60,00 zł za 1 m2 powierzchni pomieszczenia + podatek VAT.
Dla zadania nr 2:
Cena wywoławcza za dzierżawę 1,50 m2/ 1automat wynosi netto 600,00 zł/miesięcznie/automat + podatek VAT. Ilość automatów określi oferent.

Do pobrania:
Zarządzenie wraz z dokumentacją

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Aktualizacja: 24.12.2012r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Termin składania ofert:    24.12.2012 r. do godz. 900

Termin otwarcia ofert:      24.12.2012 r. o godz. 930

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na numer faksu – (032) 396-46-54 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Tomasz Grabowski

tel. 32/396-45-90; fax: 32/281-02-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel

tel. 32/396-46-55; fax: 32/396-46-54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia

 

24.12.2012 r. do godz. 900 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10.

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom 24.12.2012 r. godz. 930

 

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1A do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej