Oddziały
Doposażenie w aparaty USG z możliwością układu krążenia w roku 2020 PDF Drukuj Email

Zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii został dofinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu pn.: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”.
 

Zadanie pn.: „Doposażenie w aparaty USG z możliwością układu krążenia w roku 2020”
Wartość inwestycji:  278 000,00 PLN
Wartość dofinansowania Projektu:  250 000,00 PLN
Wkład własny: 28 000,00 PLN
Zakup dofinansowany z budżetu państwa w roku 2020.
 

Opis projektu:
Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 wzbogacił się o nowoczesny aparat do wykonywania badań echokardiograficznych serca, umożliwiający lepszą diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia. Wyposażenie Oddziału Kardiologii w nowoczesny sprzęt diagnostyczny umożliwia podejmowanie kompleksowych działań, mających na celu prewencję chorób serca, spowalnianie ich postępowania oraz leczenie, jak również poprawę jakości życia i funkcjonowania pacjentów, a także zmniejszenie śmiertelności, wynikającej z chorób układu krążenia. Posiadanie nowoczesnego sprzętu wpłynie na skuteczność i szybkość pracy kardiologów. Aparat umożliwi wykonywanie badań echokardiograficznych większej ilości chorych w stanie zagrożenia życia, co jest szczególnie istotne w trakcie trwającej obecnie pandemii COVID-19.