Oddziały
Projekty PDF Drukuj Email

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu poprzez modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia edukacyjno-informacyjne

 


 

Modernizacja instalacji tlenu, powietrza i próżni w związku z COVID-19


Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc. 

 


 Doposażenie w aparaty USG z możliwością układu krążenia w roku 2020.

 


"eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr. 4 w Bytomiu." 

 


"Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków."

 


"Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej."

 


 

"Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej"

 


 "Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez  zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"

 


"Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu"

 


 „Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”

 


„Modernizacja systemu łączności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”