Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Aparatura do leczenia pacjentów niewydolnych oddechowo PDF Drukuj Email

 

Ponad 160 tys. zł kosztowało 10 aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos, które trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Zastosowanie tej aparatury pomaga uniknąć wentylacji inwazyjnej, to znaczy użycia respiratora. Urządzenia kupione zostały z dotacji przyznanej przez Towarzystwo Finansowe Silesia w ramach walki z Covid-19.

 

Terapię tymi urządzeniami stosuje się u pacjentów, którzy mają uszkodzone płuca przez wirusa SARS-CoV-2 i kłopoty z dusznościami. Występuje u nich o wiele większe zapotrzebowanie na tlen, zwiększa się częstość oddechów, wysiłek oddechowy i zmęczenie. Przy zastosowaniu specjalistycznego aparatu do donosowej terapii wysokoprzepływowej stan pacjentów znacznie się poprawia. Co ważne – nie jest konieczna intubacja i podłączenie do respiratora.

 

Aparat do wysokoprzepływowej wentylacji przez nos składa się ze specjalnego nawilżacza, generatora przepływu, specjalnej, ogrzewanej rury, którą dostarczana jest mieszanina oddechowa oraz delikatnych, silikonowych „wąsów”, które zakłada się do nosa pacjenta. Pięć aparatów przeznaczono na Oddział Pulmonologii, gdzie leczeni są chorzy z Covid-19, trzy – na Oddział Psychiatrii (przekształcony na covidowy), a dwa urządzenia znajdują się na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Pieniądze na zakup sprzętu pochodzą z dotacji Towarzystwa Finansowego Silesia, które – przypomnijmy – wsparło Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu kwotą 500 tys. zł na walkę z epidemią. W ramach tego wsparcia zakupione zostaną także: przewoźny, cyfrowy aparat RTG (wartości 300 tys. zł), komora z przepływem laminarnym (29 tys. zł) i kardiomonitor (9 tys. zł).