Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


IV Bytomska Szkoła Kardiologii PDF Drukuj Email

 

Specjaliści z Kliniki Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach byli wykładowcami IV Bytomskiej Szkoły Kardiologii w WSS nr 4. W wykładach uczestniczyli także pracownicy oddziałów kardiologicznych ościennych miast. Tematyka skoncentrowana była na zagadnieniach diagnostyki trudno rozpoznawalnych schorzeń kardiologicznych.

 

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu kolegów po fachu z kliniki kardiologii możemy poszerzyć naszą ofertę, bez konieczności kierowania pacjentów na przykład do Katowic na dalszą diagnostykę i leczenie - mówi Aleksander Włodarczyk, kierownik Oddziału Kardiologii. Poprosiliśmy o podzielenie się specjalistyczną wiedzą na temat diagnostyki stenozy aortalnej i nadciśnienia płucnego, bo coraz częściej trafiają do nas pacjenci z takimi właśnie schorzeniami.

O echokardiograficznych trudnościach w diagnostyce stenozy aortalnej mówił prof. Zbigniew Gąsior, wybitny echokardiografista i wieloletni kierownik II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Z kolei dr Agnieszka Sikora-Puz omawiała problematykę diagnostyki echokardiograficznej nadciśnienia płucnego. To bardzo rzadkie schorzenie, a jednocześnie trudne w leczeniu - dodaje dr Aleksander Włodarczyk. Na szczęści są w tej chwili możliwości skutecznego leczenia przyczynowego i objawowego w ramach programów lekowych finansowanych przez NFZ.Warsztaty w ramach Bytomskiej Szkoły Kardiologii obejmowały też zajęcia praktyczne. Zaproszeni na nie zostali pacjenci z konkretnymi schorzeniami. Dzięki temu przekazywana przez specjalistów wiedza nie ograniczała się jedynie do teorii.

Bytomska Szkoła Kardiologii to wydarzenie cykliczne. Uczestniczą w niej pracownicy oddziału kardiologii (a od tego roku także oddziałów z ościennych miast), by pogłębić swoją wiedzę z dziedziny chorób układu krążenia. Dodajmy, że są one uznawane za choroby cywilizacyjne. 46% wszystkich zgonów w Polsce dotyczy właśnie schorzeń kardiologicznych.