Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Brak opt-out nie jest zagrożeniem dla pacjentów PDF Drukuj Email

zabieg na sali operacyjnejWypowiadanie przez lekarzy klauzuli opt-out nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia naszych pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu zatrudnionych jest 235 lekarzy: 54 rezydentów, 107 na umowę o pracę, 19 stażystów i 55 kontraktowych dyżurujących Klauzulę opt-out mają lekarze rezydenci i zatrudnieni na umowę o pracę. Wypowiedziało ją 36 lekarzy etatowych i 36 rezydentów.

 

Wyjaśnijmy pokrótce, na czym polega klauzula:

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (art. 95 i 96) opt-out jest zobowiązaniem do pracy dłużej niż 48 godzin w tygodniu w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym (zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w naszym szpitalu). Rozliczenie czasu pracy i czasu wolnego musi się zbilansować. Dlatego, zakładając, że jeśli w jednym tygodniu lekarz pracuje 72 godziny, w drugim także 72, to w kolejnym może pracować na przykład: 30, a w kolejnym – 18.

Wypowiedzenie klauzuli opt-out utrudnienia pracę przede wszystkim kadrze zarządzającej – dyrektorom szpitala i ordynatorom. Trzeba odpowiednio ułożyć grafiki, by zapewnić pełne obłożenie specjalistów na oddziałach. W naszym szpitalu, grafiki pracy lekarzy na najbliższy czas są ułożone. Niemniej biorąc pod uwagę fakt, że niemal wszystkie szpitale w kraju cierpią na niedobór lekarzy, zdajemy sobie sprawę, że w momencie, kiedy kolejna kadra medyczna złoży wypowiedzenie klauzuli opt-ut, ułożenie grafików będzie coraz trudniejsze.