Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


W oczekiwaniu na nowy tomograf PDF Drukuj Email

Będzie nowy, ale na razie jest mobilny. Mowa o tomografie komputerowym, który stanął na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Przez kilka najbliższych tygodni to właśnie tu pacjenci będą mieli wykonywane badania TK. Rozwiązanie jest tymczasowe – tłumaczy dr Jerzy Pieniążek, dyrektor bytomskiej „Czwórki”. W związku z tym, ze otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego, wymieniamy stary tomograf na nowy, a to potrwa kilka tygodni. Jednak pacjenci muszą mieć wykonywane badania, dlatego zdecydowaliśmy się na wynajęcie mobilnego TK.

Takie rozwiązanie jest korzystne przede wszystkim dla pacjenta. Nie naraża go na niepotrzebny transport karetką na badanie, nie wydłuża też czasu oczekiwania. W przypadku, kiedy nie dysponujemy określonym sprzętem, musimy zapewnić pacjentowi badania w innych placówkach – tłumaczy Jerzy Pieniążek. To często wiąże się z poszukiwaniem wolnych miejsc i narażeniem pacjenta na kolejki. To również korzyść dla szpitala, bo nie musi on pokrywać kosztów transportu pacjenta na badanie karetką.

dr Pieniążek w mobilnej pracowni TK

Mobilny tomograf komputerowy dostosowany jest do potrzeb pacjentów leżących i niepełnosprawnych. Ma specjalnie w tym celu zamontowaną windę. Przeprowadzane w nim badania w niczym nie odbiegają od tych wykonywanych w stacjonarnych pracowniach TK. Takie medyczne kontenery nikogo już nie dziwą – zapewnia dr Jerzy Pieniążek. Na świecie są przystosowywane nawet do potrzeb chirurgów, przeprowadza się w nich operacje. W Polsce od lat służą do pobierania krwi czy wykonywania mammografii. Mamy również propozycje zestawienia z kompletnie wyposażonych kontenerów, bloków operacyjnych.

ciężarówka z mobilny TK

Dostarczenie mobilnego tomografu na teren szpitala nie było łatwe, ze względu na jego gabaryty. Ta operacja musiała być logistycznie przemyślana, na niektórych ulicach trzeba nawet było zmienić organizację ruchu. Bardzo pomogli nam bytomscy policjanci – mówi Jerzy Pieniążek. Za pomoc w tym przedsięwzięciu bardzo dziękuję zwłaszcza inspektorowi Karolowi Fajerowi, Miejskiemu Komendantowi Policji i podinspektorowi Rafałowi Drążkowi, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego.

Pracownia TK przed szpitalem

TK nocą