Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Bez bólu po operacji? To możliwe! PDF Drukuj Email

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr w Bytomiu otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. Na Śląsku niewiele placówek może pochwalić się takim certyfikatem. Wbrew powszechnej opinii, ból po operacji nie musi występować – mówi dyrektor szpitala Jerzy Pieniążek. My dążymy do standardów, które obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr w Bytomiu otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. Na Śląsku niewiele placówek może pochwalić się takim certyfikatem (ok. 20). Wbrew powszechnej opinii, ból po operacji nie musi występować – mówi dyrektor szpitala Jerzy Pieniążek. My dążymy do standardów, które obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej.

 

Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Organizatorzy programu liczą na to, że pacjenci będą bardziej świadomi i zdecydują się na leczenie w szpitalach chcących ulżyć pacjentom w cierpieniu, bo w polskich szpitalach nie ma dziś obowiązku stosowania specjalnych procedur leczenia bólu. W wielu przypadkach pacjent niepotrzebnie cierpi. U nas jest inaczej – zaznacza dyrektor Pieniążek. Mamy potwierdzenie specjalnej komisji, że robimy wszystko, by zwiększyć komfort leczenia pacjenta.

 

Aby otrzymać certyfikat, szpital musiał przejść długą drogę. Od momentu zgłoszenia do uzyskania certyfikatu upłynął ponad rok. W tym czasie personel przeszedł specjalne szkolenia z zakresu uśmierzania bólu i współczesnych możliwości walki z bólem. Trzeba było też spełnić wymogi formalne - wprowadzić do wewnętrznego obiegu wymaganą dokumentację medyczną oceniającą ból i efekty jego terapii, a także niezbędne wyposażenie techniczne.

 

Wysiłek się opłacił. Pacjenci, którzy wybiorą leczenie w WSS 4 mogą być pewni, że stosowane są tu specjalne procedury związane z walką z bólem. Przede wszystkim informujemy ich o tym, że po zabiegu mogą odczuwać ból, ale istnieją skuteczne metody jego łagodzenia – mówi Marek Czekaj, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS nr 4. Systematycznie, co najmniej 4 razy na dobę, kontrolujemy poziom nasilenia bólu pooperacyjnego, a wyniki wpisujemy do kart dokumentacji postępowania przeciwbólowego.

 

Jeśli po operacji zastosowano leczenie bólu pacjenta i wystąpiły objawy niepożądane (nudności, zawroty głowy), szpital musi na specjalnych formularzach przekazać te informacje do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków. Wszystko po to, by mieć pełną kontrolę nad bólem pacjenta i minimalizować niekomfortowe odczucia po operacji.

 

Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest na trzy lata, niemniej ordynator Marek Czekaj zapewnia, że po upływie tego terminu szpital na pewno będzie występował z wnioskiem o jego przedłużenie.