Oddziały
Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu. PDF Drukuj Email

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu:
Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.
Nazwa Beneficjenta:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
    Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 


 CZERWIEC 2015


30 Czerwiec 2015 roku – Spisano Protokół Odbiór Końcowego.


30 Czerwiec 2015 roku – Podpisano Odbiór Etapu III w zakresie:

 • Dokonano wizji lokalnej we wszystkich obszarach wdrożenia modułów ZSI: Zlecenia, Apteka, Apteczki Oddziałowe, Recepcja, Gabinet Lekarski, Statystyka, System Informacji Zarządczej, Budżetowanie, Kalkulacja Koszt Normatywnych Świadczeń wraz z wdrożeniem oraz e-Portal SPI, e-Pacjent i e-Kontrahent.

26 Czerwiec 2015 roku – Narada techniczna numer 22.
25 Czerwiec 2015 roku– Podpisano Protokół Zakończenia instruktaży z zakresu Rejestracja.
23 Czerwiec 2015 roku – Podpisanie protokołu odbioru 3000 sztuk broszur informacyjnych:

 • Zgodnie z §1 ust. 3 umowy DZP-1/RPO/2013 z dnia 16.09.2013 r., Zadanie Nr 3 - do 30.06.2015 rok - zaprojektowanie i wykonanie 3000 broszur informacyjnych z logo RPO W. Śl oraz wg aktualnych wytycznych IZRPO W.Ś1.

22 Czerwiec 2015 roku –Wykonawca zgłosił gotowość odbioru ETAPU III.
16 Czerwiec 2015 roku – Narada techniczna numer 21.
15 Czerwiec 2015 roku – Zakończono instruktaże z zakresu systemu Apteka i Apteczki Oddziałowe.
09 Czerwiec 2015 roku – Narada techniczna numer 20.
03 Czerwiec 2015 roku – Zakończono instruktaże z zakresu SPI (MPI)


 MAJ 2015


21 Maj 2015 roku – Narada techniczna numer 19.
21 Maj 2015 roku– Podpisano Protokół Zakończenia instruktaży z zakresu Statystyka.
20 Maj 2015 roku– Podpisano Protokół Zakończenia instruktaży z zakresu Gabinet.
20 Maj 2015 roku – Podpisanie protokołu odbioru 350 naklejek w małym formacie i 30 naklejek w dużym formacie. Zgodnie z §1 ust. 4 umowy DZP-1/RPO/2013 z dnia 16.09.2013 r., Zadanie Nr 4 - do 30.06.2015 roku zaprojektowanie i wykonanie naklejek pamiątkowych na folii: 350 naklejek w małym formacie, 30 naklejek w dużym formacie, wg. wzoru IZRPO W.Śl.
11 Maj 2015 roku – Podpisano Protokół Zakończenia instruktaży z zakresu obsługi systemu Zlecenia.
07 Maj 2015 roku – Narada techniczna numer 18.


 KWIECIEŃ 2015


29 Kwiecień 2015 roku – Podpisano Protokół Zakończenia instruktaży z zakresu obsługi systemu grafiki.
24 Kwiecień 2015 roku – Rozpoczęcie instruktaży w zakresie etapu III.
24 Kwiecień 2015 roku – Narada techniczna numer 17

 • Wniesiono uwagi do Harmonogramu wdrożenia etapu III.
 • Omówiono zakres instruktaży Etapu III.
 • Omówiono zakres wdrożenia e-Portalu.

21 Kwiecień 2015 roku – Narada techniczna numer 16
15 Kwiecień 2015 roku – Narada techniczna numer 15

 • Przyjęto harmonogram prac dla ETAPU III,
 • Jakość prac – bez zastrzeżeń,
 • Uzgodniono konieczność wybrania 2-3 oddziałów wiodących,
 • Uzgodniono konieczność przeanalizowania Polityki Bezpieczeństwa przez ABI pod katem zgodności.

09 Kwiecień 2015 roku – Narada techniczna numer 14

 • Postęp prac zgodnie z harmonogramem,
 • Wystąpiono o szczegółowy harmonogram instruktaży dla ETAPU III,
 • Jakość prac – bez zastrzeżeń.

09 Kwiecień 2015 roku – Przeprowadzono merytoryczną kontrole faktury oraz jej poprawność z SIWZ

 


 MARZEC 2015


31 Marzec 2015 roku – Wykonawca Dostarczył fakturę.
31 Marzec 2015 roku – Podpisano Odbiór Etapu II w zakresie:

 • Dokonano wizji lokalnej we wszystkich obszarach wdrożenia ruchu chorych (izba przyjęć, oddziały),

 

Wizja lokalna i sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznyego w zakresie ruchu chorych

 

Test poprawności działania sieci Wi-Fi i  bezprzewodowy punkt dostępowych Wi-Fi

31 Marzec 2015 roku – Zamawiający potwierdził wykonanie prac w zakresie etapu II to jest wykonanie sieci oraz dostawę sprzętu i nie wniósł żadnych uwag co do wykonania.
30 Marzec 2015 roku – Narada techniczna numer 13
30 Marzec 2015 roku – Zakończenie instruktaży z zakresu grafiki to jest instruktaży grupowych.
26 Marzec 2015 roku– Narada techniczna numer 12
25 Marzec 2015 roku –Wykonawca zgłosił gotowość odbioru ETAPU II
23 Marzec 2015 roku – Zakończenie instruktaży z zakresu systemu RIS/PACS to jest instruktaży grupowych.


Informacja na drzwiach Sali Instruktażowej


20 Marzec 2015 roku – Przygotowano i zatwierdzono harmonogram konsultacji stanowiskowych.
12 Marzec 2015 roku – Narada techniczna numer 11

 • Ustalono termin uruchomienia serwera terminali,
 • Przekazanie Wykonawcy wzorów dokumentacji,
 • Ustalono harmonogram systemu HIS.

09 Marzec 2015 roku – uzgodniono terminy migracji danych na nowe serwery.

05 Marzec 2015 roku – Narada techniczna numer 10

 • Postęp prac zgodnie z harmonogramem,
 • Innych spraw nie zgłoszono.

04 Marzec 2015 roku – Podpisano Odbiór Etapu I w zakresie:

 • Dostawy sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • Wykonania sieci informatycznej,
 • Konfiguracji urządzeń informatycznych zgodnie z SIWZ.

04 Marzec 2015 roku – Zamawiający potwierdził wykonanie prac oraz nie wniósł żadnych uwag co do wykonania
02 Marzec 2015 roku – Dostawa sprzętu informatycznego i konfiguracji.
02 Marzec 2015 roku – Przygotowanie zestawienia komputerów na dzień 02.03.2015 r.


 LUTY 2015


26 Luty 2015 roku – Montaż szaf serwerowych, konfiguracja serwerów, macierzy oraz aktywnego sprzętu sieciowego.

                 

Nowa szafa serwerowa - przód i tył

Nowa szafa serwerowa po wstępnym montażu

Stara szafa serwerowa

24 Luty 2015 roku– Narada techniczna numer 9

 • Ustalenie zakres rozchodu leków na pacjenta,
 • Omówiono wykonanie Etapu I związanego z realizacjom wykonania sieci komputerowej,

24 Luty 2015 roku– Wykonawca zgłosił gotowość odbioru ETAPU I

23 Luty 2015 roku – Zakończenie instruktaży z zakresu ruchu Chorych to jest instruktaży grupowych.

Informacja na drzwaiach Sali Instruktażowej

17 Luty 2015 roku– Narada techniczna numer 8

 • Postęp prac zgodnie z harmonogramem,
 • Innych spraw nie zgłoszono.

13 Luty 2015 roku – Ciąg dalszy dostaw sprzętu informatycznego i konfiguracji.

03 Luty 2015 roku – Narada techniczna numer 7

 • Planowanie zakresu wdrożenia BI (Business Inteligence). Wykonawca skontaktuje się osoba wyznaczoną ze strony Zamawiającego w celu ustalenia szczegółowych prac ww. modułu.
 • Wykonawca w terminie późniejszym przedstawi szczegółowy harmonogram prac dotyczący modułów BI (Business Inteligence), Kalkulacja Kosztów Leczenia oraz Kadr i Płac.
 • Ustalono temat kolejnej narady technicznej - uruchomienie wersji produkcyjnej systemu AMMS i koordynacji prac wdrożeniowych.

03 Luty2015 roku – Ciąg dalszy dostaw sprzętu informatycznego i konfiguracji.


 STYCZEŃ 2015


 

30 Stycznia 2015 roku – Ciąg dalszy dostaw sprzętu informatycznego i konfiguracji.
27 Stycznia 2015 roku – Narada techniczna numer 6
Wykonawca zwrócił się z prośbą o przygotowanie:

 • infrastruktury pomieszczenia serwerowni na potrzeby szaf serwerowych,
 • wyznaczenie miejsca instalacji szaf w budynkach A3 i B.


W związku z planowaniem zakresu BI (Business Inteligence) wykonawca zwrócił się z prośbą (pismo z dnia 26.01.2015) o rozpoczęcie czynności przygotowawczych będących pierwszym etapem w/w zakresu. W związku z powyższym należy przygotować niezwłocznie przekazane dla działu Finansowo Księgowego pliki wymagane do spotkania otwierającego zakres BI.
21 Stycznia 2015 roku

 • Rozpoczęto szkolenia w trybie e-Learning
 • Rozpoczęto instruktaże stanowiskowe

Instruktaże przeprowadzane zgodnie z zapisami SIWZ


20 Stycznia 2015 roku – Przygotowano salę do instruktaży stanowiskowych

Przygotowywanie salki instruktażowej


19 Stycznia 2015 roku – Rozpoczęto dostawę sprzętu informatycznego (serwery, szafy, stacje robocze, sieć itp.) zgodnie z SIWZ oraz jego konfigurację.
15 Stycznia 2015 roku – Narada techniczna numer 5,

 • przygotowanie list pracowników Szpitala do e-Learningu,
 • ustalono rozpoczęcie instruktaży na salce instruktażowej.


12 Stycznia 2015 roku – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 wydał informację dla pracowników Szpitala o obowiązku szkoleń i instruktaży.
09 Stycznia 2015 roku – Narada techniczna numer 4
08 Stycznia 2015 roku – Narada techniczna numer 3
07 Stycznia rozpoczęto przekazywanie broszur informacyjnych na Oddziały Szpitalne
05 Stycznia 2015 roku Wykonano i odebrano 1000 sztuk broszur informacyjnych

Broszurka informacyjna w ramach Informacji i Promocji


 GRUDZIEŃ 2014


 

31 Grudnia 2014 roku – przeprowadzono II naradę techniczną
18 Grudnia 2014 roku - Pierwsza Narada Techniczna i podpisanie Protokołu rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego stanowiącego projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 207-2013 5 Grudnia 2014 roku podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia. Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia:

Konsorcjum: NET-O-LOGY Sp. z o. o. (Lider), Asseco Poland S.A. ul. Porcelanowa 23 (Lider), ul. Olchowa 14 40-246 (Lider), 35-322 Katowice (Lider), Rzeszów POLSKA

 


 LISTOPAD 2014


 

5 Listopada 2014 roku otwarto oferty przetargu nieograniczonego pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

 


 WRZESIEŃ 2014


 

Dnia 30 września 2014 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Ogłoszenie opublikowano w dzienniku Wspólnot Europejskich.

Dnia 09.09.2014 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


 SIERPIEŃ 2014


 

8 sierpnia 2014 roku otwarto oferty przetargu nieograniczonego pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

 


 LIPIEC 2014


 

7 lipiec 2014 roku nastąpiło umorzenie postępowania odwoławczego prowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz otrzymano odpowiedź na odwołanie.

 


 CZERWIEC 2014


 

23 czerwiec 2014 roku zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie zostało wniesione przez potencjalnego Wykonawcę.

13 czerwca 2014 roku został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Ogłoszenie opublikowano w dzienniku Wspólnot Europejskich.

Szczegóły…


 MARZEC 2014


 

5 marca został ogłoszony wyrok w sprawie odwołania złożonego przez Wykonawcę do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie zostało oddalone.

 


 LUTY 2014


 

27 luty 2014 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania z dnia 12.02.2014 r.

12 luty 2014 roku wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie zostało wniesione przez Wykonawcę.

3 lutego 2014 roku zostało ogłoszone zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 


 STYCZEŃ 2014


 

02 stycznia 2014 roku nastąpiło otwarcie przetargu nieograniczonego pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

 


 PAŹDZIERNIK 2013


 

Dnia 26 Października został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Ogłoszenie opublikowano w dzienniku Wspólnot Europejskich.

Szczegóły…

 

 


 WRZESIEŃ 2013


Zamontowanie dwóch tablic informacjnych

Dnia 24 września 2013 roku zostały zamontowanone tablice informacyjne spełniające również wymogi stawiane tablicom pamiątkowym, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO W. Śl. na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Katowice, maj 2011 rok. Jedna z tablic została zamontowana na ścianie wejścia głównego do Szpitala od Al.Legionów, natomiast druga na konstrukcji wolno stojącej, która znajduję się przy wejściu do budynku B cz. wysoka od ulicy Rodła.

    

 

OGŁOSZENIE

Przetargu pisemnego otwartego na informacje i promocje pn:
Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.

prowadzonego w trybie art. art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego

 

Termin składania ofert: 06.09.2013 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 06.09.2013 r. godz. 10:00

Szczegóły Ogłoszenia

Pliki do pobrania:

1. Regulamin przetargu
2. Zał. nr 1
3. Zał. nr 1A
4. Zał. nr 2
5. Zał. nr 3
6. Zał. nr 4
7. Powołanie komisji przetargowej
8. Wytyczne
9.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


 MAJ 2013


   Dnia 14 maja 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1021/254/IV/2013 w sprawie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach naboru nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo InformatyczneRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
   Z 93 projektów zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 33, w tym również nasz. Projekt pn.: „Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu” został zgłoszony do konkursu przez Dyrektora tutejszego Szpitala w maju 2012 roku.
Całkowity koszt projektu wynosi 4 410 374,00 PLN, a wysokość pozyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 748 817,90 PLN. Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to 31.12.2013 roku. Warunkiem realizacji projektu jest pokrycie udziału własnego, który wynosi 661 556,10 PLN, w tym wymagany udział środków Szpitala min. 6 615,56 PLN.
   Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego wspierającego tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu (WSSNr4) dla potrzeb jego pacjentów, który to poprzez wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną ma doprowadzić do osiągnięcia celu głównego priorytetu II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, jakim jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie województwa śląskiego.
Tym samym dzięki realizacji projektu infrastruktura Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu zostanie dostosowana do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz.657). Zgodnie z cytowaną normą prawną z dniem 1 sierpnia 2014 roku podmioty lecznicze będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.

W ramach projektu WSSNr4 zostanie wyposażony w sieć teleinformatyczną, która będzie stanowiła wyposażenie zespołu budynków Szpitala przy Alei Legionów 10. Szpital pozyskał stosowane stanowisko wydane przez Regionalnego Dyrektora obszaru Natura 2000, które informuje, że realizacja projektu nie wpłynie negatywie na siedliska naturalne występujące w ramach obszar Natura 2000.WSSNr4 zostanie ponadto w ramach projektu kompleksowo zinformatyzowany poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego o moduły oprogramowania:

 • Szpitalny System Informatyczny. System odpowiedzialny za obieg informacji medycznej i integrację wymiany danych medycznych na terenie Szpitala i poza nim (moduł,,e”);
 • Radiologiczny System Informatyczny. System odpowiedzialny za zarządzanie zakładem radiologii tj. komputerową rejestracją pacjentów, ocenę i opis badań, wydawanie pacjentom wyników badań na płytach CD.

Przyjęte rozwiązanie to optymalny i konieczny sposób poprawy infrastruktury placówek ochrony zdrowia i jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia celu szczegółowego projektu, jakim jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Planowane do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi typ 1 oraz 2 projektów przewidzianych do wsparcia w ramach działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, czyli ,,Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office)” oraz ,,Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i lokalnym (back-office)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.