Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Wystawa fotograficzna PDF Drukuj Email
wyk. Artur Mrozek
wyk. Artur Mrozek
wyk. Łukasz Milic
wyk. Łukasz Milic
 
wyk. Łukasz Milic
wyk. Bartosz Gendosz
wyk. Dominika Wycisło
wyk. Dominika Wycisło
 
wyk. Ewelina Wróbel
wyk. Ilona Szymańska
wyk. Irena Zaręba-Wolf
wyk. Irena Zaręba-Wolf
 
wyk. Klaudia Bugała
wyk. Justyna Ulman-Jaworska
wyk. Rafał Paluch
wyk. Sylwia Wolny
 
wyk. Teresa Czaja
wyk. Tomasz Kaleta