Oddziały
PDF Drukuj Email

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu należy do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie


Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie powstała 1992 roku i tworzą ją szpitale, w których promocja zdrowia jest ściśle związana ze wszystkimi działaniami realizowanymi przez te szpitale dla poprawy i ochrony zdrowia osób objętych ich opieką zdrowotną.

Głównym zadaniem Szpitali Członkowskich Sieci jest leczenie i to na możliwie najwyższym i przyjaznym dla ich podopiecznych poziomie.

Cele i zadania programów promocji zdrowia dotyczą i obejmują pacjentów, ich rodziny, personel szpitala oraz społeczność lokalną. Szpital promujący zdrowie realizuje swoje cele i zadania przede wszystkim poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne.

 

Głównym celem Szpitali Członkowskich Sieci jest propagowanie i realizowanie idei promocji zdrowia:
• wśród pacjentów i ich rodzin;

• wśród personelu szpitala;

• w środowisku lokalnym.

 

Powyższe cele są realizowane poprzez 5 obligatoryjnych zadań:

• włączenie zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala,

• prowadzenie edukacji zdrowotnej,

• podejmowanie działań na rzecz zdrowego żywienia,

• działalność antynikotynowa i antyalkoholowa,

• współpraca ze środowiskiem lokalnym.


Szpital Promujący Zdrowie powinien stać się rzecznikiem promocji zdrowia na swoim terenie i dlatego jest zobowiązany współpracować z lokalną administracją samorządową i rządową, organizacjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i innymi zakładami opieki zdrowotnej (publicznymi i prywatnymi) oraz bezpośrednio ze społecznością lokalną w opracowywaniu i realizacji lokalnej polityki zdrowotnej.

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie ułatwia i zachęca szpitale członkowskie do współpracy oraz wymiany doświadczeń i programów. Uczestnictwo w tej Sieci sprzyja podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania zdrowia, łącznie z aktywizowaniem wszystkich grup profesjonalnych środowiska szpitalnego. Szpital Promujący Zdrowie ma za zadanie rozwijać umiejętności pacjentów i ich rodzin w dziedzinie zachowania zdrowia.