Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


XVI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii PDF Drukuj Email

W dniach 24-27 września br. w Krakowie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się XVI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTA i IT) pod hasłem " Anestezjologia i Intensywna Terapia u progu trzeciego Tysiąclecia ".

 

      Była to największa tego typu impreza w Polsce, poświęcona zagadnieniom związanym z najnowszą wiedzą na temat anestezjologii i intensywnej terapii. W zjeździe uczestniczyli również lekarze anestezjolodzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu: dr Włodzimierz Majewski, dr Joanna Trojan, dr Maciej Grabowski.

Zjazd zorganizował prof. dr hab. n. med. Janusz Andres - kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum UJ i jednocześnie prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wysoki poziom merytoryczny zapewniło grono ekspertów - wykładowców z kraju i zagranicy, którzy zaprezentowali aktualnie ważne tematy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Komitet Naukowy Zjazdu przygotował bogaty program naukowy w postaci sesji, warsztatów oraz wykładów, które obejmowały wiele tematów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
Lekarz z naszego szpitala dr Włodzimierz Majewski współprzewodniczył jednej z sesji i wygłosił wykład „Uwarunkowania prawne znieczulenia w chirurgii jednego dnia”.
Głównym celem Zjazdu było przedstawienie i debata na temat najnowszej wiedzy w zakresie naukowych i praktycznych zainteresowań anestezjologów, a także dalsza integracja środowiska oraz określenie roli anestezjologii w systemie ochrony zdrowia w Polsce w XXI wieku, w perspektywie, jaką daje członkostwo w Unii Europejskiej (UE) oraz w Europejskim Towarzystwie Anestezjologii (ESA), w tym egzamin „europejski” jednolity dla wszystkich anestezjologów w krajach UE. W ostatnim dniu Zjazdu odbyło się Walne Zebranie PTA i IT gdzie uchwalono nowy Statut Towarzystwa i wybrano nowego prezesa – elekta prof. dr hab. n. med. Marię Wujtewicz z Gdańska, Zarząd Towarzystwa, Sąd Koleżeński, Główną Komisję Rewizyjną. W składzie tej ostatniej już sześć kadencji, tym razem jako jej vice- przewodniczący jest dr Majewski z naszego szpitala.
Następny XVII Zjazd PTA i IT odbędzie się za 3 lata w Gdańsku