Oddziały
„Płeć a tytoń” - Światowy Dzień Bez Tytoniu 2010 PDF Drukuj Email

W tym roku Światowy Dzień Bez Tytoniu skierowany jest głównie do pań i ma na celu zapobieganie epidemii palenia tytoniu wśród kobiet, kobiet w ciąży i przyszłych matek. W 2007r. blisko połowa dorosłych Polaków przyznała, że pali lub paliła w obecności dzieci, 27% , że czyni to także w obecności kobiet w ciąży. Większość rodziców nie chroni dzieci przed mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. W Polsce w aż w 67% domów dzieci biernie palą tytoń. Dla porównania w Finlandii - 8%, w Szwecji- 15%.

 

Czas trwania kampanii antynikotynowej przewidziano na okres letniego wypoczynku - 31 maja do 31 lipca i ma na celu dostarczenie społeczeństwu informacji w zakresie:

  • zmniejszenia epidemii palenia tytoniu wśród kobiet

  • zwrócenia szczególnej uwagi na efekty marketingu tytoniu skierowanego do kobiet i dziewcząt

  • ochrony przed paleniem i narażaniem zawodowym na tytoń lub nikotynę

  • pełne uczestnictwo kobiet we wszystkich poziomach polityki antynikotynowej i udziału w kontroli palenia tytoniu

  • zysków płynących z niepalenia tytoniu

  • aspektów prawnych, zdrowotnych i społecznych związanych z problemem palenia tytoniu

  • zachęcaniem do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób

  • promocji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

  • kształtowania postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów prawnych

  • przedstawienie szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie ludzi, w tym osób palących i biernych palaczy

W Polsce każdego roku przychodzi na świat ponad 100 tys. dzieci. Część z nich w czasie pierwszych 9 miesięcy istnienia w łonie matki jest narażonych na działanie związków chemicznych niszczących zdrowie. Mowa oczywiście o szkodliwym wpływie dymu tytoniowego. Palenie przez kobietę w ciąży jest wysoce szkodliwe, gdyż istnieje możliwość urodzenia martwego dziecka, częściej występuje nieprawidłowy przebieg porodu oraz poronienie. Dzieci, których matki palą lub paliły w czasie ciąży wolniej rosną (zarówno w łonie matki, jak i w późniejszym okresie), rodzą się z cechami niedorozwoju, są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego życia, mają mniejsze szanse na normalne, zdrowe życie.

Wychowanie dziecka w rodzinie palaczy, gdzie jedno lub oboje rodziców palą także wpływa niekorzystnie na jego zdrowie. Dochodzi przede wszystkim do zaburzeń rozwoju psychoruchowego, zaburzeń zachowania, pojawiają się schorzenia ze strony układu krążenia czy układu oddechowego, m.in. astma, zapalenie ucha środkowego. Statystyki idą dalej: mieszkanie z osobami, które palą ma kluczowy wpływ na przyszłą postawę wobec tytoniu. Tak więc jeśli rodzice dziecka palą, to właśnie takie dziecko ma 3 krotnie większe prawdopodobieństwo podjęcia palenia w wieku dorosłym.

Spróbujmy więc zadać sobie pytanie: wypalając jednego papierosa odbieramy sobie kilkanaście minut życia, a ile odbieramy ich swojemu dziecku?

 

   

   

 

J.K

źródło:WHO