Oddziały
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek PDF Drukuj Email

Jest jednym z najstarszych zawodów na świecie, sięgającym czasów biblijnych. Od wieków kobiety zajmowały się pielęgnowaniem chorych i starszych ludzi. Same odbierały porody, opatrywały rany i dbały o higienę w domu. Niektóre wykazały się ogromną odwagą i poświeceniem, niosąc pomoc i światełko nadziei podczas wojen i epidemii chorób. Dzisiaj Pielęgniarka, według definicji Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, to osoba, która posiada wykształcenie pielęgniarskie oraz uprawnienia do wykonywania praktyki zawodowej w swoim kraju.

 

 

Pielęgniarstwo jest zarówno sztuką i nauką, sięgającą po wiedzę i techniki wywodzące się z humanistyki, a także nauk fizycznych, społecznych, medycznych i biologicznych.

Sam dzień Pielęgniarskiego Święta - 12 mają, to data urodzin twórczyni pielęgniarstwa Florencji Nightingale, która w 1860 roku założyła w Londynie pierwszą świecka szkołę pielęgniarską i jest uważana za inicjatorkę nowoczesnego pielęgniarstwa.

Obecnie Pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową służby zdrowia oraz odgrywają doniosłą rolę w procesie leczenia. Według WHO razem z położnymi jest ich około 9 milionów, w naszym szpitalu pracuje 471 pań i 1 pan pielęgniarz.

Pielęgniarstwo wymaga dziś coraz większej wiedzy fachowej i wysokich kwalifikacji. Ale także takich cech jak: elastyczność, tolerancja oraz empatia czyli utożsamianie się uczuciowe z inną osobą. Istotę zawodu stanowi pielęgnowanie czyli "wyuczone i wykonywane w sposób humanistyczny i naukowy opiekowanie się, ukierunkowane na asystowanie ludziom różnych kultur oraz warstw społecznych, a polegające na wykonywaniu w sposób wysoce umiejętny czynności, aby zapobiegać chorobie oraz pomagać w odzyskiwaniu zdrowia".

Współczesny tryb życia, rozwój techniki i jej rosnący wpływ na człowieka wpływają na trudność pogodzenia z humanitaryzmem. Nawet najlepsze urządzenie nie zdoła zastąpić uczuć - troskliwości i współczucia dla drugiego człowieka, dlatego Pielęgniarki będą zawsze potrzebne dokąd będą istnieli ludzie. "Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę piękną polską tradycję, działalność lekarza czy pielęgniarki traktować nie tylko jako zawód, ale także - a może przede wszystkim – jako powołanie" – Jan Paweł II

Hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek ogłoszone przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie brzmi: „Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: są liderami opieki długoterminowej".

 

 

J.K.