Stop zakażeniom szpitalnym! Drukuj

Zakażenia wewnątrzszpitalne stanowią jeden z największych i najgroźniejszych problemów epidemiologicznych współczesnej medycyny. To właśnie na rękach białego personelu przenoszona jest chorobotwórcza mikroflora. Rozwojowi zakażeń sprzyja wzrastająca odporność mikroorganizmów na antybiotyki oraz starzejące się społeczeństwo.

 O tym jak im zapobiegać można było dowiedzieć się na szkoleniu zorganizowanym 5 października przez nasz Zespół Zapobiegania, Zwalczania i Rejestracji Zakażeń Szpitalnych dla personelu medycznego. Otóż do tej pory, jedną z najskuteczniejszych metod zmniejszenia liczby występowania zakażeń jest mycie i dokładna dezynfekcja rąk. Udowodniono, że stosując odpowiednie procedury dezynfekcyjne możemy rocznie zredukować ilość zakażeń nawet o 30 %, co oznacza ochronę przed zakażeniem aż 200 tys. pacjentów. Świadomość, zaangażowanie personelu medycznego oraz 30 sekund (czas minimalny używania środka dezynfekującego) to tak wiele, by nie narażać zdrowia a nawet życia pacjenta.