Profilaktyka i promocja zdrowia w praktyce Drukuj

Zawodowe praktyki studenckie w naszym szpitalu odbywa 70 studentów Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenia nabywają w poszczególnych działach związanych ze statystyką medyczną, zakażeniami szpitalnymi, diagnostyką laboratoryjną, BHP, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu usług medycznych i promocji zdrowia.

Zdrowie publiczne to dział nauki o zdrowiu, który w obecnej dobie globalizacji, rozwoju technologii i dehumanizacji medycyny odgrywa coraz większą rolę w profilaktyce chorób i w umacnianiu zdrowia społeczeństw.

Definiowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Epidemiologów (IEA) jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa na rzecz ochrony, promowania i przywracania ludziom zdrowia, a wszelkie programy, świadczenia i instytucje zajmujące się tą problematyką są ukierunkowane na zapobieganie chorobom i potrzeby zdrowotne populacji jako całości.

Szeroko rozumiane zadania zdrowia publicznego nie powinny być oddzielane od medycyny klinicznej. Przeciwnie, dzisiejsze logistyczne problemy ochrony zdrowia, zapewnienie powszechnego i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, systemu zapewnienia jakości usług medycznych, określanie priorytetów w lecznictwie oraz upowszechnianie wiedzy, osiągnięć i możliwości współczesnej medycyny stanowią integralną całość.

Szpital jako instytucja, której statutowym celem jest promocja zdrowia, podejmuje wiele działań na rzecz profilaktyki zdrowia. O swoich akcjach i kampaniach prozdrowotnych możemy z dumą opowiadać. Mamy nadzieję, że prezentacja zainspiruje studentów do podobnych działań w przyszłości.