Oddziały
Krwiodawstwo podstawą bezpiecznego krwiolecznictwa PDF Drukuj Email

W dniu 14 czerwca po raz kolejny będziemy uroczyście świętować ustanowiony przez WHO Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi. W naszym województwie w krew zabezpiecza nas Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach z 45.000 zarejestrowanych dawców krwi. Łącznie oddają oni 4000 litrów krwi miesięcznie na potrzeby 125 szpitali z terenu województwa śląskiego.

 

Każdy krwiodawca przed oddaniem krwi wypełnia ankietę dotyczącą jego stanu zdrowia, a następnie jest badany przez lekarza oraz ma wykonywane badania laboratoryjne takie jak: oznaczenie grupy krwi wraz z przeciwciałami , morfologię, aktywność transaminazy alaninowej w surowicy krwi oraz badania wirusologiczne w kierunku wirusów zapalenia wątroby typu B i C oraz wirusa HIV. Dawcy w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny od pracy, zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki służby krwi, równoważnik kaloryczny w ilości 4500 kalorii. Dodatkowo bezpłatne leki do wysokości limitu ustalonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Nowością jest możliwość odliczenia od dochodu 130 zł za każdy oddany litr krwi. Informacje o tegorocznych obchodach na terenie województwa śląskiego można znaleźć na stronie RCKiK w Katowicach www.rckik-katowice.com.pl

 

Organizatorem Światowego Dania Honorowego Dawcy Krwi jest Międzynarodowa Federacja Organizacji Honorowych Dawców Krwi. Święto krwiodawców organizowane od 1995 r. na cześć austriackiego lekarza, patologa i immunologa Karla Landsteinera. Na podstawie wyników jego badań zostały stworzone podstawy współczesnej transfuzjologii; wyróżniono trzy grupy krwi A, B, C (później grupę C przemianowano na O), za co otrzymał Nagrodę Nobla.

Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi od lat ma na celu szerzenie świadomość znaczenia honorowego oddawania krwi i zachęcanie do regularnego oddawania krwi. Jest okazją do podziękowania indywidualnym krwiodawcom, którzy oddając swoją krew pomagają ratować życie innych.

Jednak głównym celem obchodów jest podkreślenie roli honorowych krwiodawców na całym świecie, od których zależy dostępność bezpiecznej krwi dla pacjentów.

 

Źródło: lek med. Agnieszka Wiklińska