Oddziały
Leczenie udarów mózgu PDF Drukuj Email

Pododdział Udarowy stanowi część Oddziału Neurologii naszego szpitala. Powstał w ramach programu POLKARD, aby zapewnić pacjentom dotkniętym udarem jak największe szanse na powrót do zdrowia i odzyskania sprawności.

 

Wyniki badań zespołu polskich ekspertów skupionych wokół Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru wskazują, że udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa i braku samodzielności u osób dorosłych.

W Polsce rejestruje się około 60 000 nowych zachorowań na udar rocznie.

W wielu przypadkach udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu, jako zaburzenie wymaga bezwzględnie hospitalizacji, najlepiej na wyspecjalizowanym oddziale udarowym. Leczenie pacjenta z udarem na takim oddziale zwiększa szansę przeżycia. Innymi wymiernymi korzyściami wynikającymi z leczenia w pododdziale udarowym jest mniejsza liczba powikłań poudarowych, mniej nasilona niesprawność oraz krótszy pobyt w szpitalu. Należy pamiętać, że wczesne zastosowanie odpowiedniej terapii w przypadku udarów mózgu ratuje życie i chroni przed inwalidztwem.

Wydzielony w Oddziale Neurologii pododdział udarowy składa się z czterołóżkowej części intensywnego nadzoru, do której przyjmowani są chorzy w stanie zagrożenia życia. Posiada stanowiska monitorowane, które są przeznaczone do obserwacji i leczenia pacjentów w ostrej fazie udaru. Wyposażony jest w aparaturę monitorującą podstawowe funkcje życiowe (kardiomonitory, pulsoksymetry) oraz sprzęt wspomagający (ssaki, pompy infuzyjne).

 

Tutejszy Pododdział Udarowy spełnia zadania, które zostały sprecyzowane w raporcie zespołu ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Do najważniejszych należy optymalizacja procesu diagnozowania i leczenia chorych z udarem, a w szczególności:

 

 

  • zapewnienie możliwości intensywnej opieki medycznej chorym, którzy tego wymagają oraz natychmiastowego podjęcia działań ratujących im życie;

  • rozpoznanie przyczyn i rodzaju udaru oraz szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia;

  • zapobieganie, wczesne wykrycie i leczenie powikłań udaru: mózgowych, oddechowych, krążeniowych, infekcyjnych itd.;

  • rehabilitacja chorych od pierwszych dni pobytu według planu dostosowanego do potrzeb chorego;

  • ustalenie czynników ryzyka i wdrożenie wtórnej profilaktyki.

 

Kontakt telefoniczny: sekretariat Oddziału Neurologii (032) 3964140